Kvinnedagen – hvorfor det?

Synes du at gutter og jenter burde ha like stor frihet og like mange muligheter her i livet? Selvfølgelig – dumt spørsmål. Men sånn har det ikke alltid vært.

Accessibility icon Kvinnedagen – hvorfor det?

Likestilling nå!

Du har sikkert sett bilder av kvinner, menn og barn som går sammen i tog på kvinnedagen 8. mars. Kanskje du til og med har vært med på å gå i tog selv. Dette er en dag som FN har bestemt at skal ha særlig fokus på kvinners rettigheter. Da går mennesker i hele verden i tog med paroler, det vil si plakater der de har skrevet hvilken sak de kjemper for i kvinnekampen. De er aktivister og feminister, og de kjemper for en bedre verden for deg og meg.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Kvinnedag tog for markering av 8. mars i Oslo 2018
Kvinnedag tog for markering av 8. mars i Oslo 2018

Litt historie

På 1800-tallet skjedde det store endringer i Europa. Folk begynte å få det bedre på mange måter, på grunn av at teknologien utviklet seg, samtidig som at nye ideer om sosial rettferdighet og likhet vokste seg sterkere.

Men det handlet fortsatt bare om likhet mellom menn. Kvinner var slettes ikke regnet med som fullverdige samfunnsborgere, de var umyndige. Jenter tilhørte fedrene sine, senere ble de overført til en ektemann, og var underlagt ham. Kvinnens oppgave var å passe huset, føde barn og ellers se søt ut. De fleste jenter fikk ikke lov til å ta høyere utdanning eller jobbe etter at de ble gift, og ingen kvinner fikk stemme ved politiske valg.

Maleri av en jente som gjør klesvask, av Henry Robert Morland
Gammelt papir bakgrunn
Gammelt papir bakgrunn

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!