Landbruk og fiske er primærnæringer

Hva er egentlig en primærnæring? Hvordan fungerer landbruket og fiskeindustrien i Norge, og hvordan fungerer det andre steder i verden?

Accessibility icon Landbruk og fiske er primærnæringer

Landbruk

Landbruk regnes som en primærnæring. Primærnæringer er fellesnavnet på de næringene som særlig fremstiller råvarer: jordbruk, skogbruk, fiske og fangst.

En råvare er det man trenger for å produsere en ferdig vare for salg. Det kan være korn, fisk, metaller eller olje. Nesten alle land kjøper eller selger råvarer.

Jegere, sankere og jordbruk

I begynnelsen dyrket ikke mennesker jorda. De flyttet rundt og sanket mat, og når det ble tomt for mat ett sted, flyttet de til et nytt sted. Dette var en tid hvor mennesket var jegere og sankere. De jaktet på dyr, fugler og fisk, og de sanket bær, sopp og fugleegg.

Jordbruksrevolusjon

For omtrent 10 000 år siden ble mennesker mer bofaste. Det skjedde i områdene i Midt-Østen og rundt elven Nilen i Afrika. De startet å dyrke jorda, slik at de slapp å flytte rundt for å finne mat. De var de første som forvandlet det naturlige landskapet til det vi kaller kulturlandskap. Det er et landskap der mennesker utnytter naturen for å skaffe mat og råvarer.

Hele denne prosessen kaller vi for jordbruksrevolusjonen.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Hvete
Hvete

Fra selvforsyning til handelsjordbruk

Helt frem til 1700-tallet dyrket man stort sett til sin egen familie. Vi kaller dette å være selvforsynte.

På 1800-tallet fikk vi maskiner og bedre redskaper. Da produserte man mer enn man selv trengte, og man kunne selge eller bytte mat med andre. Dette kalles handelsjordbruk.

Da man fikk bedre maskiner og redskaper, trengte man mindre folk i arbeid. I fattige land driver man ofte jordbruk slik man gjorde før i tiden, og da trenger man mange i arbeid for å få dyrket nok mat.

Grønnsaker
Grønnsaker

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!