Magna Carta den store avtalen

Magna Carta betyr egentlig «den store avtalen». Avtalen ble signert 15. juni i 1215, av John av England. Det var et dokument som ikke bare var en revolusjon på papiret, men la også grunnlaget for alle opprør mot kronen senere og representerer dermed en hjørnestein i den engelskspråklige verdens demokrati. 

Kong John signerer Magna Carta

Hva inneholder Magna Carta?

Magna Carta begrenset for første gang kongens makt. Fremprovosert av alle skattene som ble pålagt av upopulære konger for å føre dyre og katastrofale kriger mot Frankrike, var Magna Carta hovedsakelig mest opptatt av å beskytte den engelske adelens rikdom og makt.  

Den 3600 ord lange kontrakten inneholdt tre viktige klausuler som har endret det engelske samfunnet:  

 1. Den garanterer en rettferdig rettssak for alle.
 2. Den fjernet monarkens rett til å kreve de skattene han ville. 
 3. Det ble også gjort klart at om monarken ikke fulgte Magna Cartas betingelser, kunne han bli avsatt. 
Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Magna Carta presentert til kong John av England

Hva er Magna Carta?

Kopi av Magna Carta

Norske forhold

Av de 63 punktene er tre av dem fortsatt en del av norsk lov; forsvar av kirkens rettigheter, forsvar av alle byers rettigheter og rett til en rettferdig rettergang.  

Amerikanske forhold

Den frie manns rettigheter mot kongenes tyranni ble nedfelt i Magna Carta. Det ga ikke bare de amerikanske kolonistene god grunn til å gjøre opprør mot Georg III og hans upopulære beskatning av den amerikanske revolusjonen, det inspirerte dem også til å skrive sine egne. Både uavhengighetserklæringen fra 1776 og Bill of Rights i 1789 er påvirket av tidlige dokumenter, og ni av bestemmelsene i sistnevnte er hentet direkte fra Magna Carta.  

FN

Prinsipper fra Magna Carta er også gjengitt i FNs menneskerettighetserklæring. 

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Stortinget, Oslo, Norge

Visste du at … 

… hele dokumentet ble skrevet sammenhengende på middelaldersk latin, men senere utgaver har delt punktene opp i 63 klausuler? 

… hele dokumentet ble skrevet av bare én skriftlærd som forkortet noen ord for å spare plass på siden? 

Magna Carta er skrevet med jerngallusblekk, laget av galle fra trær (vekst forårsaket av sopp eller bakterier), jernsulfat og vann?

Magna Carta ble skrevet på pergament av tørket saueskinn?

Forrige avsnitt

1 / 5

Neste avsnitt
Kong John signerer Magna Carta

Kilder:

 • Ny vitenskap (2016)
  Orage Forlag AS

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images og The British Library Youtube
  4. Getty Images
  5. Getty Images