Magna Carta  –  den store avtalen  

Magna Carta betyr egentlig «den store avtalen». Avtalen ble signert 15. juni i 1215, av John av England. Denne avtalen inneholdt store endringer for hvordan landet ble styrt. Det var et dokument som ikke bare var en omveltning på papiret, men la også grunnlaget for alle opprør mot kongen senere. På denne måten ble Magna Carta en viktig del av starten på den engelskspråklige verdens demokrati.

Kong John signerer Magna Carta

Magna Carta hindret for første gang kongens makt. Adelen var lei av av alle skattene som ble pålagt av upopulære konger. De trengte penger for å føre dyre og katastrofale kriger mot Frankrike.

Men den 3600 ord lange kontrakten inneholdt tre viktige vilkår som har endret det engelske samfunnet.

1. Den garanterer en rettferdig rettssak for alle.
2. Den fjernet monarkens rett til å kreve de skattene han ville.
3. Det ble også gjort klart at om kongen ikke fulgte Magna Cartas betingelser, kunne han bli avsatt.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Magna Carta presentert til kong John av England

Norske forhold 

Av de 63 punktene er tre av dem fortsatt en del av norsk lov; forsvar av kirkens rettigheter, forsvar av alle byers rettigheter og rett til en rettferdig rettergang.

Amerikanske forhold 

Den frie manns rettigheter mot kongenes tyranni stod skrevet i Magna Carta. Det ga ikke bare de amerikanske nybyggere god grunn til å gjøre opprør, det inspirerte dem også til å skrive sine egne. Både uavhengighetserklæringen fra 1776 og Bill of Rights i 1789 er påvirket av tidlige dokumenter, og ni av bestemmelsene i sistnevnte er hentet direkte fra Magna Carta.

FN

Prinsipper fra Magna Carta er også gjengitt i Menneskerettighetserklæringen.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Stortinget, Oslo, Norge

Visste du at …

Latinsk litteratur  

Hele dokumentet ble skrevet sammenhengende på middelaldersk latin, men senere utgaver har delt punktene opp i 63 klausuler.

Bare én forfatter 

Hele dokumentet ble skrevet av bare én skriftlærd som forkortet noen ord for å spare plass på siden.

 

Naturlig blekk

Magna Carta er skrevet med jerngallusblekk, laget av galle fra trær (vekst forårsaket av sopp eller bakterier), jernsulfat og vann.

Ekte pergament 

Magna Carta ble skrevet på pergament av tørket saueskinn.

 

Forrige avsnitt

1 / 5

Neste avsnitt
Kong John signerer Magna Carta

Kilder:

 • Ny vitenskap (2016)
  Orage Forlag AS

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images