Læreplantilkobling

Fag

Kunst og håndverk

Core Kjerneelementer

  • Håndverksferdigheter
  • Kunst- og designprosesser
  • Kulturforståelse
  • Visuell kommunikasjon

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

4. trinn
Kunst og håndverk
  • gjennomføre kunst- og designprosesser ved å søke inspirasjon, utforske muligheter, gjøre valg og lage egne produkter
7. trinn
Kunst og håndverk
  • bruke digitale verktøy til å planlegge og presentere prosesser og produkter
7. trinn
Kunst og håndverk
  • bruke ulike strategier for idéutvikling og problemløsing
10. trinn
Kunst og håndverk
  • utforske hvordan digitale verktøy og ny teknologi kan gi muligheter for kommunikasjonsformer og opplevelser i skapende prosesser og produkter
10. trinn
Kunst og håndverk
  • visualisere form ved hjelp av frihåndstegninger, arbeidstegninger, modeller og digitale verktøy
Minecraft

Bygg et juletre

Gjør Minecraft om til et juleeventyr! Følg anvisningene under, og bygg et juletre på rundt 15 minutter. Kanskje ønsker du å bygge i en verden med snø?

STEG 1

Begynn med å lage et juletreteppe av teppebiter i passende farger. Det bør minst være så stort som på bildet, og i midten kan du sette tre granblokker oppå hverandre.

Minecraft juleteppe med stubbe

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!