Læreplantilkobling

Fag

KRLE

Samfunnsfag

Core Kjerneelementer

  • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
  • Identitetsutvikling og fellesskap
  • Undring og utforsking
  • Kunne ta andres perspektiv
  • Etisk refleksjon
  • Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar

Cogs Tverrfaglig tema

Folkehelse og livsmestring

Demokrati og medborgerskap

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
KRLE
  • utforske og beskrive egne og andres perspektiver i etiske dilemmaer knyttet til hverdags- og samfunnsutfordringer
7. trinn
Samfunnsfag
  • presentere ei aktuell nyheitssak og reflektere over forskjellar mellom fakta, meiningar og kommersiell bodskap i mediebiletet
10. trinn
KRLE
  • reflektere over eksistensielle spørsmål knyttet til det å vokse opp og leve i et mangfoldig og globalt samfunn
10. trinn
Samfunnsfag
  • reflektere over likskapar og ulikskapar i identitetar, levesett og kulturuttrykk og drøfte moglegheiter og utfordringar ved mangfald
Liten, blå Tønsbergs Blad-logo

Advarsel før halloween-feiringen: – Foreldre må ta ansvar

Utkledd jente på Halloween

Det har blitt vanlig å feire halloween i Norge. Mange barn gleder seg, men noen gruer seg.

Snart er det halloween, og det synes barna er gøy. Dessverre blir mange barn hjemme. De har ikke noen å gå med. Mobbeombudet i Vestfold sier at de voksne må passe på at alle barn blir invitert denne kvelden.

– Halloween er sjelden en del av de voksnes kultur. Men det er veldig viktig for barna. På denne dagen er barna ekstra sårbare, sier mobbeombud Kaja Asmyhr til Tønsbergs Blad.

Knask eller knep på Halloween

ADVARER: – De barna som står utenfor i hverdagen er mest sårbare for å bli utelatt på halloween, sier mobbeombud Kaja Asmyhr.

Mobbeombud Kaja Vintervold Asmyhr

Siden halloween er en ganske ny tradisjon, er ikke alle voksne med på planleggingen og feiringen av dagen. Det er en feiring der barna ofte styrer hva de skal og hvem de skal være sammen med.

– I bursdager skal alle inkluderes, men slik er det ikke alltid på halloween, sier Asmyhr.

– Ensomhet er alltid vondt. Det blir ekstra synlig på slike dager. Derfor må de voksne følge med og passe på at ingen blir glemt.

Viktig at foreldre tar ansvar

Asmyhr forteller at de som er litt utenfor til vanlig, er de samme som ofte havner utenfor halloween-feiringen.

– Foreldrene må ta ansvar, slik at alle kan ha en fin feiring.

– Vet barna dine om noen som faller utenfor. Om de gjør det, kan man invitere disse. Om man ringer på hos noen man kjenner, og de er alene, kan man invitere barna med ut. Det koster så lite, men gleder så mye!

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Halloween-gutt med mobiltelefon
Liten, hvit Tønsbergs Blad-logo

Denne nyhetsartikkelen ble publisert i Tønsbergs Blad 30.10.2019, og den er senere tilpasset og publisert på Skolerom i forbindelse med et samarbeidsprosjekt.

Skrevet av: Malin Ljone Mørken
Foto: Asbjørn Olav Lien / Getty Images