Ikke tro på alt du ser 

I det daglige oppfatter hjernen verden rundt deg ved hjelp av sansene.  Strømmen av kunnskap til hjernen er stor, og derfor tar den av og til snarveier for å forenkle det du ser eller føler, og velger de enkleste løsningene. 

Hjernen er også flink til å ane framtiden. Da kan den endre for det lille gapet mellom det du ser, føler eller sanser. Og det du mottar og bearbeide signalene fra øyne eller kroppsdeler. Det er disse snarveiene som gjør det mulig å lure hjernen. 

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Omgivelsene skjuler tingens egentlige størrelse? 

Når du ser på to ting ved siden av hverandre, er du ganske sikker på om de er like store. Eller om en av dem er større enn den andre. Det er derimot visse innbilninger som kan bevise at du ikke alltid ser riktig. Det er fordi hjernen ofte bestemmer størrelse ut fra gjenstandene som er i nærheten, og dermed kan den lett bli lurt av omgivelsene. 

Ebbinghaus illusjon

Ta for eksempel Ebbinghaus-illusjonen her. Mange vil si at den oransje prikken til høyre er større enn den til venstre. De er faktisk nøyaktig like store. Hjernen bruker de blå prikkene til å bergene hvor stor den oransje prikken er, og fordi de blå prikkene til venstre er større, ser den oransje prikken til venstre mindre ut enn den til høyre. 

Skjermflimring 

Hvis en LCD-skjerm blir filmet, ser det ofte ut som den flimrer. Det er fordi skjermen faktisk flimrer i virkeligheten, og det er våre øyne som blir lurt til å se et bilde uten flimring. Når et kamera fanger et scenebilde, tar det en serie raske bilder og syr dem sammen til et bilde i bevegelse. Fordi bilde takten ikke er den samme som på skjermen som blir filmet, blir flimringen fanget opp. Øynene våre sender hele tiden informasjon til hjernen, og lyset fra skjermen henger litt igjen slik at det kan fylle tomrommet som flimringen lager. 

Kontrastbedrag 

Omgivelsene påvirker også hvordan vi oppfatter farger. På bildene her er alle de grønne firkantene akkurat samme grad, men de til venstre ser mørkere ut enn dem til høyre. Det er fordi de til venstre er plassert på en lysere bakgrunn, og da blir det større forskjell. Det får dem til å se mørkere ut i forhold til omgivelsene.  

Kontrastbedrag som viser hvordan farger oppfattes ulikt avhengig av bakgrunn
Kontrastbedrag som viser hvordan farger oppfattes ulikt avhengig av bakgrunn

Bevegelsesbedrag 

Når du fokuserer på en liten del av dette bildet, vil du trolig bare se et rolig mønster. Men hvis du ser på bildet i sin helhet, vil det bli levende. 

Siden hjernen er skrudd sammen slik at den oppfatter lyse farger raskere enn mørke, ser mønsteret ut til å bevege seg mot de lysere nyansene i midten. Denne evnen blir enda mer tydelig av raske øyebevegelser kalt sakkader. Hver gang øyet gjør en slik bitte liten bevegelse, blir bildet som sendes til netthinnen fornyet, og den blir overveldet på nytt og på nytt. Hvis du stopper sakkadene, vil hjernen få tid til å tilpasse seg, og illusjonen blir svakere. 

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

En optisk illusjon

Hvordan lure kroppen? 

Prøv denne øvelsen for å lure kroppen din. 

Du trenger en falsk gummi hånd. 

1. Gjem hånden

Legg din egen hånd under en åpen bok på bordet, og sitt slik at du ikke kan se den. Legg gummihånden foran deg slik at den er på linje med skulderen din. Hvis du dekker til både din egen arm og den falske armen, vil det bli enda mer virkelig. 

2. Stryk over hånden

Få en venn til å stryke langfingeren på den ekte hånden og på den falske hånden samtidig. Etter 1-2 minutter vil du begynne å føle at den falske hånden er din egen, og at den ekte hånden ikke finnes lenger. 

3. Påfør smerte 

Få noen til å slå på gummihånden med en hammer. Du vil trolig føle et kort glimt av smerte, mens hjernen setter sammen det du ser og faktisk kunnskap, og lager en følelse av at du eier den falske hånden. 

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt

Hvordan kan dette skje? 

Hjernen velger det du ser før det du faktisk kjenner.  Derfor tror du at hånden du kan se, er din. 

Elektriske signaler i hjernen som styrer bevegelsene i hånden, blir svakere, og det føles som den ikke er der lenger. 

Kjelder:

 • Utrolig vitenskap (2018)
  Orage Forlag AS

Bilder- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Ukjent
  4. Getty Images
  5. Ukjent
  6. Ukjent
  7. NRK
  8. Ukjent
  9. Getty Images