Orkaner

Orkaner, som også kalles sykloner og tyfoner, er virvlende tordenskyer som dannes over det varme vannet i tropiske hav. De øker i styrke underveis, og de kan bli til kolossalt sterke stormer med voldsom vind, piskende regn og smadrende bølger.  

Orkan på vei mot Amerika

Visste du at …

… i 2005 tok orkanen Katrina livet av mer enn 1800 mennesker i USA? Byen New Orleans ble særlig hardt rammet. 

… i 2012 ble østkysten av USA truffet av orkanen Sandy? Stormen gjorde skade for milliarder av kroner. 

… orkanen Andrew i 1992 feide over Bahamas og USA? Vindhastigheten nådde opp i over 280 kilometer i timen og førte til store skader. 

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt

Stormflo

Stormflo er det mest ødeleggende stadiet i en orkan. Den oppstår når virvelvinden i orkanen løfter havflaten opp til en forhøyning. Hvis den treffer land, kan den gi voldsomme ødeleggelser. Orkaner ødelegger bygninger og skader strender, veier og bruer ved kysten. 

Seilbåter strandet på grunn av Hurricane Irma Key West

Orkanen Katrina

23. august 2005 dannes orkanen Katrina over sørøstre Bahamas. Seks dager senere treffer den sydøstkysten av USA. Stormfloen førte til oversvømmelser spesielt i New Orleans, hvor dikene som skulle beskytte byen sviktet. Katrina regnes som den dyreste orkanen i moderne tid, og kostet totalt 1833 menneskeliv, og enorm materiell skade.  

Orkan Katrina ødeleggelse

Menneskelig påvirkning

Forskere er nå enige om at styrken på orkanene har økt, og at det er sannsynlig at dette vil fortsette under en global oppvarming. 

– Tendensen er klar. Når det blir varmere, så er det større risiko for at den amerikanske kysten blir rammet av voldsomme værfenomener, sier Aslak Grinsted,  klimaforsker ved Universitetet i København. 

Han har forsket på forholdet mellom tropiske orkaner, stormfloer og den globale oppvarmingen. Resultatene hans viser at temperaturstigningen gir betraktelig økning i sjansen for ekstremvær. 

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Store bølger

Tornadoer

Tornadoer er tordenvær som oppstår over land når varm og kald luft krasjer. De danner høye vindsøyler som går fra bakken og opp til en tordensky.  

Tornado

Visste du at ... 

… tornadoen har en «snabel»? Denne snabelen samler opp, virvler rundt, og knuser mye av det den treffer. 

 … jo varmere luften er, jo større blir den vertikale bevegelsen som «starter opp» tornadoen?

… en tornado lager mye lyd, og at du vil kunne høre at den dundrer, braker og suser?

… den kan ta mange ulike former? De største er de som oftest står for mest ødeleggelser. I gjennomsnitt tar tornadoer 60–80 menneskeliv hvert år i USA. 

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Stormskyer

Storm i Norge

 

 

Kilder:

 • Vår fantastiske planet (2017)
  Orage Forlag AS

Bilder- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Ukjent
  6. Getty Images
  7. Getty Images
  8. NRK