Læreplantilkobling

Fag

Naturfag

Core Kjerneelementer

 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
 • Håndverksferdigheter
 • Kunst- og designprosesser
 • Visuell kommunikasjon
 • Kunne ta andres perspektiv
 • Etisk refleksjon

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
Naturfag
 • gi eksempler på hvordan naturvitenskapelig kunnskap er utviklet og utvikler seg
7. trinn
Naturfag
 • gjøre rede for jordas forutsetninger for liv og sammenligne med andre himmellegemer i universet
10. trinn
Naturfag
 • gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold
10. trinn
Naturfag
 • gi eksempler på dagsaktuell forskning og drøfte hvordan ny kunnskap genereres gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterende kunnskap
Bli kjent med …

Pteranodon

De la egg og gikk på alle fire når de var på land. Flygeøglene var i slekt med dinosaurene.

Pteranodon
Lys bakgrunn av stein

Utseende

Flygeøglene var både store og små. Men de kunne alle fly. Forbeina deres fungerte som vinger.

På hver vinge hadde den tre fingre med klør. Vingene bestod av hud som var spent ut mellom kroppen og armene.

De største flygeøglene hadde et vingespenn på 12 meter. De kunne veie 250 kilo.

For å imponere andre flygeøgler hadde de ulike utvekster på hodet. Ellers var hodet ganske lite med store øyne og lange kjever. De hadde en ganske stor hjerne.

Flygeøglene hadde ikke skjellete hud, bortsett fra på beina. De var i stedet kledd med fjær.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Pteranodon

Levevis

Flygeøglene levde både i skog, ørken, ved innsjøer og ute på havet. Noen spiste insekter, mens andre spiste kjøtt, fisk og småkryp.

De kunne fly veldig lenge! Når de ikke fløy, gikk de på alle fire. De kunne også klatre. Når de la egg ble ungene klekket med ferdige vinger.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Pteranodon

Kilder:

 • Hoel, Ole Andreas; Delsett, Lene Liebe: Flygeøgler Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 2021 M10 19 fra https://snl.no/Flygeøgler

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images