Læreplantilkobling

Fag

Engelsk

Core Kjerneelementer

 • Kritisk tilnærming til tekst
 • Skriftlig tekstskaping
 • Språket som system og mulighet
 • Tekst i kontekst

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

10. trinn
Norsk
 • bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster
VG1 SF
Norsk
 • bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte
VG2 YF
Norsk
 • bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte
VG2 YF
Norsk
 • orientere seg i faglitteratur fra eget yrkesfaglig område for å finne, kombinere og vurdere relevant informasjon
VG3 påbygging
Norsk
 • orientere seg i faglitteratur, vurdere kilder kritisk og skrive fagartikler som greier ut om og drøfter norskfaglige emner
VG3 påbygging
Norsk
 • mestre språklige formkrav på hovedmål og sidemål og skrive tekster med etterrettelig kildebruk og et presist og nyansert språk
VG3 SF
Norsk
 • orientere seg i faglitteratur, vurdere kilder kritisk og skrive fagartikler som greier ut om og drøfter norskfaglige emner
VG3 SF
Norsk
 • mestre språklige formkrav på hovedmål og sidemål og skrive tekster med etterrettelig kildebruk og et presist og nyansert språk

Skrive med egne ord

Kanskje har du opplevd å få oppgaver hvor du skal skrive "med egne ord"? Men hva betyr det egentlig, og hvorfor skal du det? Hva er poenget, liksom?

Accessibility icon Skrive med egne ord

Skrive med egne ord

Har du fått en oppgave på skolen der du skal skrive «med egne ord»? Hva betyr egentlig det, og hvorfor skal du det? Hva er poenget, liksom?

Ung jente sitter på senga med en notatblokk i fanget og tenker med en blyant i munnen.

Du skal vise at du forstår fagstoffet

Å skrive med egne ord betyr at du skal forklare hvordan du forstår det du har lest eller hørt. Du skal ikke bare gjengi ordrett det du leste eller hørte. Det er heller ikke nok å bare endre rekkefølge på ord eller bytte om litt på setningene.

Å skrive med egne ord betyr at du skriver litt om hva andre har skrevet. Du bruker kanskje andre ord, en annen setningsbygning og tolker innholdet på din måte. Når du «skriver med egne ord», viser du hva du forstår og hvilke ferdigheter du har.

Når du viser hva du har lært og forstått, er det lettere for læreren din å gi deg en vurdering og dermed hjelpe deg videre i læringen din. Da kan du utvikle deg videre. Du kan også se din egen progresjon, og hvordan du har utviklet kunnskap og ferdigheter over tid. Når du skriver med egne ord, gjør du fagstoffet til «ditt eget». Det kan gjøre det lettere å forberede seg til prøver og eksamen.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Ung gutt sitter på en stabel med bøker og tegner på en vegg samtidig som han ser på sin laptop.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!