Vi trenger rent vann 

En person kan overleve uten mat i flere dager, men hvis man blir dehydrert, dør man fort. Derfor er vann vår viktigste ressurs. Men det begynner å bli for lite vann – både på grunn av klimaendringer og et stigende behov fra en stadig større global befolkning.  

For høyt vannbruk  

Det meste av vannet brukes til vanning og ikke som drikkevann eller til andre formål i hjemmet. Landbruk står faktisk for 70 prosent av det globale vannforbruket. Midtøsten og Nord-Afrika har bare 1,4 prosent av verdens ferskvannsressurser, men 6,3 prosent av verdens befolkning. I USA bruker en gjennomsnittsperson 445 liter per dag, 60 prosent til å skylle ned i do, dusje, vaske klær osv., 30 prosent til å vanne hagen og 10 prosent går tapt på grunn av lekkasjer.  

Vannmangel kan bekjempes

Vannbesparende tiltak 

Noen mennesker har imidlertid begynt å ta teknologi i bruk. I landbruket utvikler forskerne tørkeresistente vekster, og bruker metoder som oppfanging av regnvann og dryppirrigasjon. I hjemmet kan enkle midler redusere bruk, som vanneffektive vaskemaskiner og oppvaskmaskiner, og å skifte til sparekraner og sparedusjer. Bytte til sparedyser alene kan redusere oppvarmingskostnader og karbonutslipp med 4,6 gigatonn innen 2050. 

Vannmangel i USA 

Tåkesamlere 

Selv på verdens tørreste steder kan tåke være en kilde til rent vann, så fremt den lar seg høste. Ved å bruke et billig nett laget for å gi skygge til planter har forskere ved FogQuest laget «tåkesamlere» som kan fange i snitt fem liter vann per kvadratmeter nett per dag. Vinden presser de ørsmå tåkepartiklene mot nettet, og så trekker tyngdekraften de store dråpene ned og frakter vannet gjennom rør til en sisterne. Siden 2000 har FogQuest hjulpet til med å sette opp prosjekter i tørre omgivelser over hele verden, fra Atacamaørkenen i Chile til Everest-regionen i Nepal. 

Menneskeskapte isbreer 

Det er lite vann i ørkenen i Himalaya om våren, et problem Ice Stupa Project, lansert i 2014, sikter mot å løse ved å lage isbreer fra grunnen av. Teknologien er overraskende enkel. En ende av et rør plasseres i en elv, med den andre enden lenger ned i elven, der røret spytter ut vannet i en fontene. I den kalde luften på Tibetplatået fryser dette vannet mens det faller. Over tid bygger isen seg opp fra bakken og danner kjegleformede tårn som lokalbefolkningen kaller «stupaer», fordi de likner på buddhistiske byggverk med samme navn. 

Menneskeskapt isbre, kjent som Ice Stupa

Visste du at …  

… den globale etterspørselen etter vann antas å øke med 55 prosent innen 2050, hovedsakelig på grunn av økende behov fra industrien?

… rundt 75 prosent av alt vann brukt i industri brukes til energiproduksjon? 

grunnvannforsyninger forsvinner fort? Rundt 20 prosent av verdens vannkilder er offer for overforbruk. 

… det går med 3000–5000 liter vann for å produsere 1 kilo ris (2000 liter til 1 kilo soya, 900 liter til 1 kilo hvete og 500 liter til 1 kilo poteter)? 

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt

Vannmangel i verden 

Kartet viser forholdet mellom vann tilført og vann hentet ut, og dermed graden av vannmangel. 

Kilder:

 • Vitenskapens guide til jordens framtid (2018)
  ORAGE FORLAG AS

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. NRK
  4. Getty Images
  5. NRK
  6. Ukjent
  7. Getty Images
  8. Getty Images
  9. Ukjent