Læreplantilkobling

Fag

Engelsk

Core Kjerneelementer

 • Kritisk tilnærming til tekst
 • Muntlig kommunikasjon
 • Skriftlig tekstskaping
 • Språket som system og mulighet

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

10. trinn
Norsk
 • gjenkjenne og bruke språklige virkemidler og retoriske appellformer
10. trinn
Norsk
 • uttrykke seg i ulike sjangre og eksperimentere med sjangre på kreative måter
10. trinn
Norsk
 • skrive tekster med funksjonell tekstbinding og riktig tegnsetting og mestre rettskriving og ordbøying på hovedmål og sidemål
VG1 SF
Engelsk
 • bruke egnede strategier i språklæring, tekstskaping og kommunikasjon
VG1 SF
Engelsk
 • skrive ulike typer formelle og uformelle tekster, inkludert sammensatte, med struktur og sammenheng som beskriver, diskuterer, begrunner og reflekterer tilpasset formål, mottaker og situasjon
VG1 SF
Engelsk
 • lese, diskutere og reflektere over innhold og virkemidler i ulike typer tekster, inkludert selvvalgte tekster
VG1 SF
Engelsk
 • bruke kunnskap om grammatikk og tekststruktur i arbeid med egne muntlige og skriftlige tekster
VG1 SF
Engelsk
 • uttrykke seg nyansert og presist med flyt og sammenheng, idiomatiske uttrykk og varierte setningsstrukturer tilpasset formål, mottaker og situasjon
VG1 SF
Engelsk
 • lese, analysere og tolke engelskspråklig skjønnlitteratur
VG1 SF
Engelsk
 • diskutere og reflektere over form, innhold og virkemidler i engelskspråklige kulturelle uttrykksformer fra ulike medier, inkludert musikk, film og spill
VG1 SF
Engelsk
 • bruke kunnskap om sammenhenger mellom engelsk og andre språk eleven kjenner til i egen språklæring
VG1 YF
Engelsk
 • bruke egnede strategier i språklæring, tekstskaping og kommunikasjon
VG1 YF
Engelsk
 • skape yrkesrelevante tekster med struktur og sammenheng som beskriver og dokumenterer eget arbeid tilpasset formål, mottaker og situasjon
VG1 YF
Engelsk
 • lese, diskutere og reflektere over innhold og virkemidler i ulike typer tekster, inkludert selvvalgte tekster
VG1 YF
Engelsk
 • bruke kunnskap om grammatikk og tekststruktur i arbeid med egne muntlige og skriftlige tekster
VG1 YF
Engelsk
 • uttrykke seg nyansert og presist med flyt og sammenheng, idiomatiske uttrykk og varierte setningsstrukturer tilpasset formål, mottaker og situasjon
VG1 YF
Engelsk
 • diskutere og reflektere over form, innhold og virkemidler i engelskspråklige kulturelle uttrykksformer fra ulike medier, inkludert musikk, film og spill
VG1 YF
Engelsk
 • bruke kunnskap om sammenhenger mellom engelsk og andre språk eleven kjenner til i egen språklæring

Språklige virkemidler

Her finner du de vanligste språklige virkemidlene. Dette er nyttig både når du skal analysere eller tolke andre sine tekster, og når du skal skrive dine egne.

Accessibility icon Språklige virkemidler

Språklige virkemidler

Det finnes mange ulike virkemidler for å gjøre teksten din bedre. Det blir gøyere for deg å skrive og for den som skal lese. Med virkemidlene kan du på en måte fargelegge teksten!

Som alt mulig annet, er dette noe vi må trene på. Her skal du lære mange av de viktigste språklige virkemidlene. Bruk dem og opplev at det blir mye gøyere å skrive!

Fargeblyanter i en sort kopp, og en skriveblokk med en blyant liggende oppå.

1. Allusjon

Allusjon er å vise til andre, kjente tekster i sin egen tekst. Et eksempel kan være at du skriver om ei jente med rød kappe (eventyret om Rødhette). Et annet eksempel kan være en saktekst om ti bud for å overleve ungdomsskolen (De ti bud i Bibelen).

En stor mørk ulv og ei lita jente med røde klær og kurv.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!