Læreplantilkobling

Fag

Naturfag

Core Kjerneelementer

 • Håndverksferdigheter
 • Kunst- og designprosesser
 • Visuell kommunikasjon
 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
 • Kunne ta andres perspektiv
 • Etisk refleksjon

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
Naturfag
 • gi eksempler på hvordan naturvitenskapelig kunnskap er utviklet og utvikler seg
7. trinn
Naturfag
 • gjøre rede for jordas forutsetninger for liv og sammenligne med andre himmellegemer i universet
10. trinn
Naturfag
 • gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold
10. trinn
Naturfag
 • gi eksempler på dagsaktuell forskning og drøfte hvordan ny kunnskap genereres gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterende kunnskap
Bli kjent med …

Stegosaurus

En kjempe med diamantformede plater på ryggen og et lite hode.

Stegosaurus
Lys bakgrunn av stein

Utseende

Stegosaurus kunne bli ni meter lang og veie tre tonn. Den gikk på fire bein og hadde et lite hode. Munnen var nebbaktig og hadde små tenner.

På ryggen var det store, diamantformede plater. På halen hadde den fire store pigger til å forsvare seg med.

Stegosaurus

Forskning

Det er funnet over 80 Stegosauruser. Og en gang ble det funnet en komplett Stegosaurus. Derfor har den blitt brukt til mye forskning på dinosaurer. De har for eksempel forsket på kroppsbygging, totalvekt og muskler.

Stegosaurus skjelett

Kilder:

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
Close Icon

Loading...