Læreplantilkobling

Fag

Naturfag

Core Kjerneelementer

 • Håndverksferdigheter
 • Kunst- og designprosesser
 • Visuell kommunikasjon
 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
 • Kunne ta andres perspektiv
 • Etisk refleksjon

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
Naturfag
 • gi eksempler på hvordan naturvitenskapelig kunnskap er utviklet og utvikler seg
7. trinn
Naturfag
 • gjøre rede for jordas forutsetninger for liv og sammenligne med andre himmellegemer i universet
10. trinn
Naturfag
 • gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold
10. trinn
Naturfag
 • gi eksempler på dagsaktuell forskning og drøfte hvordan ny kunnskap genereres gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterende kunnskap
Bli kjent med …

Stegosaurus

En kjempe med diamantformede benplater på ryggen og et lite hode.

Stegosaurus
Lys bakgrunn av stein

Utseende

Denne kjempen kunne bli ni meter lang og veie tre tonn. Den gikk på fire bein, hadde et lite hode med nebbaktig munn og kjever med små tenner.

Langs ryggen var det festet en dobbel rad med store, diamantformede benplater. På den kraftige halen hadde den fire store pigger til å forsvare seg med.

Stegosaurus

Forskning

Det er funnet over 80 individer av Stegosaurus. Den er en av få dinosaurer der ett av funnene er komplett. Derfor har den blitt brukt til mye forskning på kroppsbygging hos dinosaurer, utregninger om totalvekt og plassering av muskler.

Stegosaurus skjelett

Kilder:

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
Close Icon

Loading...