Tankeeksperiment:

Tenk deg en verden uten olje!

Amerikaneren Edwin Drake var den første som boret etter olje i bakken. Dette skjedde i 1859. Siden den gang har verden vært helt avhengig av olje. Enten den finnes på landjorda eller på havbunnen. Men hva om verden ikke hadde hatt mer olje?

Oljeplattform i sjøen
Oljeplattform i sjøen

Drivstoff

På slutten av 1800-tallet kom de første bilene med bensinmotor. Det tok ikke så mange år før de første elektriske bilene ble tatt i bruk. Fra midten av 1990-tallet ble el-biler mer og mer vanlig.

 • Hvorfor er det fortsatt mange som kjøper bensindrevne biler?
 • Hvorfor kan man ikke slutte å lage biler som går på bensin?
En fyller bensin på bilen sin
En fyller bensin på bilen sin

Transport

Mat, klær og elektriske apparater fraktes rundt i verden med lastebiler, skip og fly. De fleste av disse kjøretøyene er avhengige av drivstoff laget av olje.

 • Hvorfor går ikke transportnæringen over til elektriske biler og fly?
en lastebil parkeringsplass
en lastebil parkeringsplass

Økonomi

Mange land er helt avhengig av å selge olje. For Norges del hadde vi ikke klart oss like godt uten. Olje har gjort Norge til et av verdens rikeste land.

 • Hva hadde skjedd med Norges økonomi hvis ingen lenger kunne jobbe i oljenæringen?
 • Hvorfor er olje med på å skape konflikter mellom land?
Flere stabler med mynter.
Flere stabler med mynter.

Arbeidsledighet

Tenk deg hvor mange som jobber med olje. Enten de jobber på oljeplattform, produserer bensin på oljeraffinerier, bygger oljeplattformer, transporterer drivstoff eller jobber på bensinstasjoner. Hva skulle disse gjort hvis det ikke var mer olje?

En mann sitter utenfor jobben han akkurat har mistet
En mann sitter utenfor jobben han akkurat har mistet

Matforsyning

De som produserer og selger mat, er avhengig av transportmidler som bruker bensin eller diesel. Det er ikke altfor mange trailere og lastebiler som går på strøm. Hvorfor ikke, tror du?

 • Hva måtte du klart deg uten hvis varetransporten fra utlandet stanset opp?
Tomme butikkhyller med kun noen pakker med kjøtt igjen
Tomme butikkhyller med kun noen pakker med kjøtt igjen

Kraftforsyning

40 prosent av verdens strøm kommer fra kullkraftverk. Kull hentes ut fra fjellet og varmes opp. Denne varmen gjør at vann fordamper, og dampen kan drive maskiner. Uten dette kullet ville vi hatt mangel på strøm.

 • Hvordan ville hverdagen din sett ut hvis du kun hadde hatt strøm noen timer i døgnet?
 • Hva hadde du prioritert?
En stor by uten lys
En stor by uten lys

El-biler

De fleste byer i verden er bygget for biler. Det skaper mye forurensing fordi mange av bilene drives av olje og bensin. Et alternativ til dette er å bruke elektrisitet. Av de 3 millioner bilene vi hadde i Norge i 2021, var 400 000 elektriske.

 • Hva tror du skal til for at enda flere velger å kjøpe elektrisk bil?
 • Når tenker du det kan bli slutt på bensindrevne biler?
El-biler lader
El-biler lader

Drivstoff eller mat?

Mange bilmotorer kan drives på matolje, korn eller mais. Drivstoffet kalles HVO (hydrert vegetabilsk olje). Det betyr at drivstoffet lages av planter, og plantene er fornybare. Det er ikke olje!

 • Hva tror du er fordelene med å bruke HVO?
 • Er det riktig å bruke mat som drivstoff?
En dame heller olje i stekepannen
En dame heller olje i stekepannen

Plast

Plast er laget av olje. Vi er veldig avhengige av plast. Ikke minst sykehusene. Noen eksempler er gummihansker, legemidler, vaselin og plastfrakker. Hvordan skal de lage alt dette uten olje?

 • Se på hva du bruker som er laget av plast. Hva kan du erstatte dette med?
To leger finner legemidler
To leger finner legemidler

Slutt på krig?

Under en krig er det noen som ønsker å bestemme over andre. De som har flest våpen og soldater kan vinne krigen, men ikke alltid. For å produsere våpen trengs råvarer som olje og jern. Uten det er det umulig å drive en krig. Det kan oppstå krig for å skaffe seg disse råvarene. De finnes nemlig ikke overalt.

 • Kan vi fortsatt føre krig uten olje?
 • Hvorfor er olje så viktig i krigføring?
Kamuflasjefarget bakgrunn.
Kamuflasjefarget bakgrunn.

Hva kan vi leve av etter oljen?

Norge fant olje i Nordsjøen på 1960-tallet. I tiden etter det har vi blitt et av verdens rikeste land. Vi har blitt helt avhengig av olje. Den har hjulpet oss gjennom økonomiske kriser. Ikke minst under koronapandemien.

Den dagen oljen er slutt, må vi finne andre måter å tjene penger på. Det er mange som har gode ideer til dette.

 • Hva bør Norge satse på for å skape arbeidsplasser og inntekter i fremtiden?

Kilder:

 • Gundersen, Nils; Lundberg, Nils H.; Norsk Oljemuseum: petroleum i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 11. januar 2022 fra https://snl.no/petroleum

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Getty Images
  8. Getty Images
  9. Getty Images
  10. Getty Images
  11. Getty Images
  12. Getty Images