Tankeeksperiment:

Tenk deg en verden uten olje!

I 1859 ble amerikaneren Edwin Drake den første som boret etter olje i bakken. Siden den gang har verden vært helt avhengig av dette svarte klisset som finnes både på landjorda og på havbunnen. Det er utvunnet mer enn én billion (1000 000 000 000) fat olje, men hva om verden ikke hadde hatt mer olje?

Oljeplattform i sjøen
Oljeplattform i sjøen

Drivstoff

På slutten av 1800-tallet kom de første bilene med bensinmotor. Siden den tid har vi brukt ufattelig mange liter med bensin, diesel og olje for å få fart på biler, fly, tog og trailere. Tidlig på 1900-tallet ble elektriske biler et reelt alternativ, men fra midten av 1990-tallet ble el-biler mer og mer vanlig.

 • Hvorfor er det fortsatt mange som kjøper bensin- og dieseldrevne biler?
 • Hva vil skje med flytrafikken hvis det blir slutt på drivstoff laget av olje?
En fyller bensin på bilen sin
En fyller bensin på bilen sin

Transport

Tenk på all maten, alle klærne og alle elektriske apparater som fraktes rundt i hele verden. Det er et enormt nettverk av lastebiler, skip og fly som frakter varer over landegrensene og fra by til by. Drivstoffet de er avhengig av, er for det meste laget av olje.

 • Hvorfor går ikke transportnæringen over til elektriske biler og fly?
 • Hva hadde skjedd med varehandelen om transportnæringen hadde stanset helt opp?
en lastebil parkeringsplass
en lastebil parkeringsplass

Økonomi

Det er veldig mange mennesker som jobber innenfor oljenæringen, og i mange land er olje en av de viktigste inntektskildene. For Norges del hadde vi ikke klart oss like godt uten. Olje har gitt oss enorme verdier, og den har gjort Norge til et av verdens rikeste land.

 • Hva hadde skjedd med Norges økonomi hvis ingen lenger kunne jobbe i oljenæringen?
 • Hvorfor er olje med på å skape konflikter mellom land?
Flere stabler med mynter.
Flere stabler med mynter.

Arbeidsledighet

Det hadde blitt enorm arbeidsledighet over hele verden hvis oljen tok slutt. Tenk deg hvor mange som jobber innenfor oljenæringen. Enten de jobber på oljeplattform, produserer bensin og diesel på oljeraffinerier, bygger oljeplattformer, transporterer drivstoff eller jobber på bensinstasjoner.

I 2019 var det cirka 200 000 mennesker i Norge som arbeidet i oljerelaterte yrker. Hvordan skulle vi klart å gi alle disse ny jobb hvis oljen tok slutt?

En mann sitter utenfor jobben han akkurat har mistet
En mann sitter utenfor jobben han akkurat har mistet

Matforsyning

Både de som produserer og selger mat, er ganske avhengig av transportmidler som bruker bensin eller diesel. Det er ikke altfor mange trailere og lastebiler som går på strøm. Hvorfor ikke, tror du? Hvordan hadde folk reagert hvis butikkene begynte å bli tomme for matvarer?

 • Hvilke matvarer tror du butikkene først hadde gått tomme for?
 • Hvor avhengig er vi av varer som kommer fra andre land?
 • Hva måtte du klart deg uten hvis varetransporten fra utlandet stanset opp?
Tomme butikkhyller med kun noen pakker med kjøtt igjen
Tomme butikkhyller med kun noen pakker med kjøtt igjen

Kraftforsyning

Det blir en like stor krise hvis vi ikke finner mer kull, for 40 prosent av verdens strøm kommer fra kullkraftverk. Togene som tidligere fraktet kull, går ikke lenger. Store sykehus har reservegeneratorer, men de drives med diesel – disse er også avhengig av olje. Strømstans og strømrasjonering vil innføres, og strømprisene vil skyte i været.

 • Hvordan ville hverdagen din ha sett ut hvis du kun hadde strøm noen timer i døgnet?
 • Hva hadde du prioritert?
En stor by uten lys
En stor by uten lys

El-biler

En verden som er bygget for biler, har blitt avhengig av å finne alternativer til bensin og diesel. Ikke bare på grunn av klimaet, men også fordi vi en dag går tom for olje.

Av de 3 millioner bilene vi hadde i Norge i 2021, var 400 000 elektriske.

 • Hva tror du skal til for at enda flere velger å kjøpe elektrisk bil?
 • Hvor langt inn i fremtiden tenker du vi må før det ikke finnes flere bensin- og dieseldrevne biler?
El-biler lader
El-biler lader

Drivstoff eller mat?

Mange bilmotorer kan drives på matolje, både ny og brukt. Noen steder i verden bruker man andre råstoffer for å lage drivstoff, for eksempel raps, korn og mais.

Drivstoffet kalles HVO (hydrert vegetabilsk olje – eller fornybar diesel) og kan erstatte diesel. Flere selskaper i Europa samler i dag inn matolje fra restauranter, storkjøkken og skoler.

 • Hva tror du er fordelene med å bruke HVO?
 • Er det riktig å bruke mat som drivstoff?
En dame heller olje i stekepannen
En dame heller olje i stekepannen

Plast

Men drivstoff er ikke det eneste problemet, for sykehus kan gå tom for ting som lages av olje. Noen eksempler er gummihansker, legemidler, vaselin og plastfrakker.

 • Sykehusene vil mangle en del plastprodukter som de har i dag. Hvilke konsekvenser vil dette få?
 • Se på hva du bruker som er laget av plast. Hva kan du erstatte dette med?
To leger finner legemidler
To leger finner legemidler

Slutt på krig?

De siste store verdenskrigene viste at kampen om ressurser var viktig. Noe av formålet med krigene var å sikre seg ressurser som olje, jern og andre viktige råvarer. Det var umulig å drive krigføring uten olje og jern. Fortsatt er mange land helt avhengig av å både selge og kjøpe olje og gass. Disse er ressurser det kan oppstå krig for å sikre seg. Dette er noe av bakgrunnen for konflikten mellom Russland og Ukraina i 2022.

 • Kan vi fortsatt føre krig uten olje?
 • Hvorfor er olje så viktig i krigføring?
Kamuflasjefarget bakgrunn.
Kamuflasjefarget bakgrunn.

Hva kan vi leve av etter oljen?

Da Norge fant olje i Nordsjøen på 1960-tallet, forandret det alt. Vi ble et av verdens rikeste land, og vi har klart oss gjennom økonomiske kriser. Ikke minst under koronapandemien.

Hvordan kan Norge skaffe store inntekter etter oljen? Det er det mange som forsker på, og de har kommet med flere spennende løsninger. Noen av disse er å selge strøm til utlandet basert på vindkraft, eller å produsere batterier til elektriske biler.

 • Hvilke andre næringer tenker du Norge bør satse på for å skape arbeidsplasser og inntekter i fremtiden?

Kilder:

 • Gundersen, Nils; Lundberg, Nils H.; Norsk Oljemuseum: petroleum i Store norske leksikon på snl.no.
  Hentet 11. januar 2022 fra https://snl.no/petroleum

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Getty Images
  8. Getty Images
  9. Getty Images
  10. Getty Images
  11. Getty Images
  12. Getty Images