Læreplantilkobling

Fag

Naturfag

Core Kjerneelementer

  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
  • Jorda og livet på jorda

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
Naturfag
  • beskrive og visualisere hvordan døgn, månefaser og årstider oppstår, og samtale om hvordan dette påvirker livet på jorda
7. trinn
Naturfag
  • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar
7. trinn
Naturfag
  • gjøre rede for jordas forutsetninger for liv og sammenligne med andre himmellegemer i universet
10. trinn
Naturfag
  • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere avhengige og uavhengige variabler og samle data for å finne svar

Tankeeksperiment: Hva hvis jorda sluttet å rotere?

Jorda roterer rundt sin egen akse og går i bane rundt sola. Rotasjonen skaper ikke bare natt, dag og årstider – den har stor betydning for livet ellers slik vi kjenner det. Men hva vil skje hvis jorda sluttet å rotere?

Accessibility icon Tankeeksperiment: Hva hvis jorda sluttet å rotere?
Tankeeksperiment:

Hva hvis jorda sluttet å rotere?

Rotasjonen har stor betydning for livet på jorda. La oss derfor gjøre et tankeeksperiment: Hva vil skje hvis jorda sluttet å rotere?

Vår nye verden

Dette er historien om hva som kan skje hvis planeten vår slutter å rotere. Én forandring kan forandre alt.

Person står midt i mellom en frodig og grønn verden og en forurenset uttørket verden.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!