Læreplantilkobling

Fag

Naturfag

Core Kjerneelementer

  • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
  • Jorda og livet på jorda

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
Naturfag
  • beskrive og visualisere hvordan døgn, månefaser og årstider oppstår, og samtale om hvordan dette påvirker livet på jorda
7. trinn
Naturfag
  • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar
7. trinn
Naturfag
  • gjøre rede for jordas forutsetninger for liv og sammenligne med andre himmellegemer i universet
10. trinn
Naturfag
  • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere avhengige og uavhengige variabler og samle data for å finne svar

Tankeeksperiment: Hva hvis jorda sluttet å rotere?

Jorda roterer rundt sin egen akse, og går i bane rundt sola. Rotasjonen skaper ikke bare natt, dag og årstider – den har stor betydning for livet ellers slik vi kjenner det. Men hva vil skje hvis jorda sluttet å rotere?

Accessibility icon Tankeeksperiment: Hva hvis jorda sluttet å rotere?
Tankeeksperiment:

Hva hvis jorda sluttet å rotere?

Rotasjonen har stor betydning for livet på jorda. La oss derfor gjøre et tankeeksperiment: Hva vil skje hvis jorda sluttet å rotere?

Jordrotasjon er bare én ting vi tar for gitt. Det skjer uten at vi kan påvirke det. Det samme med påvirkning fra månen og tyngdekraften.

Vår nye verden

Dette er historien om hva som kan skje hvis planeten slutter å rotere. Én forandring kan forandre alt.

Person står midt i mellom en frodig og grønn verden og en forurenset uttørket verden.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!