Læreplantilkobling

Fag

Samfunnsfag

Samfunnskunnskap

Naturfag

Norsk

Core Kjerneelementer

 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
 • Jorda og livet på jorda
 • Tekst i kontekst
 • Kritisk tilnærming til tekst
 • Muntlig kommunikasjon
 • Skriftlig tekstskaping
 • Undring og utforsking
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Berekraftige samfunn
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Undring og utforsking
 • Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking
 • Medborgarskap og berekraftig utvikling

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
Naturfag
 • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere variabler og samle data for å finne svar
7. trinn
Naturfag
 • gjøre rede for jordas forutsetninger for liv og sammenligne med andre himmellegemer i universet
7. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kvifor konfliktar oppstår, og drøfte korleis den enkelte og samfunn kan handtere konfliktar
10. trinn
Naturfag
 • gi eksempler på dagsaktuell forskning og drøfte hvordan ny kunnskap genereres gjennom samarbeid og kritisk tilnærming til eksisterende kunnskap
10. trinn
Naturfag
 • stille spørsmål og lage hypoteser om naturfaglige fenomener, identifisere avhengige og uavhengige variabler og samle data for å finne svar
10. trinn
Norsk
 • informere, fortelle, argumentere og reflektere i ulike muntlige og skriftlige sjangre og for ulike formål tilpasset mottaker og medium
10. trinn
Norsk
 • lese skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og reflektere over tekstenes formål, innhold, sjangertrekk og virkemidler
10. trinn
Samfunnsfag
 • utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • utforske ei utfordring eller ein konflikt på lokalt, nasjonalt eller globalt nivå og drøfte korleis utfordringa eller konflikten påverkar forskjellige grupper
Tankeeksperiment:

Hva hvis vi ble invadert
av romvesener?

Mennesker har i all tid rettet blikket mot verdensrommet og drømt seg bort. Til slutt klarte vi å lande på månen, og vi har sendt romfartøy til Mars. Mange tror at det finnes liv på andre planeter, og forskere sier det er høyst sannsynlig. Men hva ville skjedd om vi ble invadert av romvesener? Hadde de kommet med krig eller fred? Hva kunne vi stilt opp med? Finnes det noen offisielle planer for besøk av romvesener?

Nå skal vi gjøre et tankeeksperiment.

Hvitt romvesen står foran svart bakgrunn.
åtte timer før kontakt

En gang i fremtiden kommer verden til å passe sine egne saker, som vanlig. Ved et observatorium oppdages noe underlig. Kan gjenstanden være et utenomjordisk fartøy?

Eksperter sier at dette scenarioet er mulig og at det blir undersøkt av astronomer og regjeringer. Om det finnes utenomjordiske vesener, kan de være farlige. På film prøver de som regel å erobre og kolonisere alle planeter de finner. Spesielt jorda.

En mulig trussel?

Flere nasjoner laget ulike strategier ved en eventuell invasjon fra rommet, og de har øvd på mange mulige scenarioer. Dessverre er det meste klassifisert som top secret. Forsvaret vil ikke avsløre sine hemmeligheter.

Men vi trenger en plan for hvordan vi skal overleve en slik invasjon. Hvis det kommer et angrep, kan det bli kaos, og det tar tid å handle.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
En UFO svever over et ørkenlandskap.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!