Terningen er kastet

«Alea jacta est» er et ordtak på latin som betyr ‘terningen er kastet’. Ordtaket er et uttrykk for at en viktig og avgjørende beslutning er tatt, og det er ingen vei tilbake.

Ifølge tradisjonen ble dette sagt av Julius Cæsar da han skulle krige mot en av sine argeste fiender, Pompeius.

Cæsar over Rubicon
Cæsar over Rubicon

En terning er en kube

En kube er et geometrisk legeme som består av seks like kvadrater. Den kalles også for terning. Kuben har 8 hjørner og 12 sidekanter.

Volumet av en kube er S³ når lengden av en sidekant er S. Det betyr at volumet regnes ut som S x S x S.

Kube
Ruteark
Ruteark

Terning

En terning er en spillebrikke med tall formet som en kube. Tallene fra 1 til 6 vises med prikker på sideflatene. Motstående sider på terningen gir alltid summen 7.

Terninger brukes i mange spill for å angi hvor mange plasser man skal flytte på et spillbrett. Da kaster man terningen, og det er tallet som vender opp som man bruker. Ludo og Monopol er typiske eksempler på brettspill.

I Yatzy bruker man tradisjonelt fem terninger, og noen ganger seks terninger.

Alle spill bygger på sannsynlighet. Spesielt når man bruker mer enn én terning. Med en terning er alle tall like sannsynlig å få på et kast. Man kan ikke øve på å kaste terningen for å få et bestemt tall.

Men hva tror du skjer hvis du bruker mer enn en terning? Vil alle summer av to terninger være like sannsynlig å få?

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
To hvite terninger
To hvite terninger

Et terningtriks

Gi tre terninger til en annen og fortell at du – uten å se terningkastet – skal fortelle hva de tre terningene viser.

Still deg med ryggen til slik at du ikke ser hva som skjer. Be personen kaste terningene, men uten å si hva terningene viser.

Fortsatt stående med ryggen til ber du personen gjøre følgende regneoppgaver. De kan gjerne bruke en kalkulator om de ønsker det.

 • Se på den første terningen og multipliser (gang) antall øyne på terningen med 2
 • Deretter legger de til 5
 • Multipliser (gang) summen de har fått med 5
 • Deretter legger de til hva terning 2 viser
 • Så skal de multiplisere (gange) denne summen med 10
 • Legg så til hva terning 3 viser
 • Fra summen de har fått skal de trekke fra 125 – og dette tallet skal de fortelle deg

Bruk tallet du har fått og trekk fra 125. Tallet du får nå er hva de tre terningene viser.

Eksempel: Personen triller terningene og de viser 4, 1 og 5. Da blir utregningen:

 • 4 x 2 = 8
 • 8 + 5 = 13
 • 13 x 5 = 65
 • 65 + 1 = 66
 • 66 x 10 = 660
 • 660 + 5 = 665
 • 665 – 125 = 540 – dette er tallet du får, og den andre personen kan ikke forstå at dette gir noen mening for deg.

Du gjør så følgende utregning:

540 – 125 = 415 – og du kan imponere alle ved å  fortelle at terningene viser 4, 1 og 5!

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Tre hvite terninger
Tre hvite terninger

Kilder:

 

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images