Terningen er kastet

«Alea jacta est» er et ordtak på latin som betyr ‘terningen er kastet’. Det sier man for å fortelle at nå er en viktig og avgjørende beslutning tatt, og at det er ingen vei tilbake.

Ifølge tradisjonen ble dette sagt av Julius Cæsar da han skulle krige mot en av sine verste fiender, Pompeius.

Cæsar over Rubicon
Cæsar over Rubicon

En terning er en kube

En kube er et geometrisk legeme som består av 6 like kvadrater. Den kalles også for terning.

Kuben har 8 hjørner og 12 sidekanter.

Kube
Ruteark
Ruteark

Terning

En terning er en spillebrikke med tall formet som en kube. Tallene fra 1 til 6 vises med prikker på sideflatene.

Motstående sider på terningen gir alltid summen 7.

Terninger brukes i mange spill for å angi hvor mange plasser man skal flytte på et spillbrett. Da kaster man terningen, og det er tallet som vender opp som man bruker. Ludo og Monopol er typiske eksempler på brettspill.

I Yatzy bruker man fem eller seks terninger.

Alle spill bygger på sannsynlighet. Med en terning er alle tall like sannsynlig å få på et tilfeldig kast. Man kan ikke øve på å kaste terningen for å få et bestemt tall.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
To hvite terninger
To hvite terninger

Et terningtriks

Gi tre terninger til en annen og fortell at du – uten å se terningkastet – skal fortelle hva de tre terningene viser.

Still deg med ryggen til slik at du ikke ser hva som skjer. Be personen kaste terningene, men uten å si hva terningene viser.

Fortsatt stående med ryggen til ber du personen gjøre følgende regneoppgaver. De kan gjerne bruke en kalkulator om de ønsker det.

 • Se på den første terningen og multipliser (gang) antall øyne på terningen med 2
 • Deretter legger de til 5
 • Multipliser (gang) summen de har fått med 5
 • Deretter legger de til hva terning 2 viser
 • Så skal de multiplisere (gange) denne summen med 10
 • Legg så til hva terning 3 viser
 • Fra summen de har fått skal de trekke fra 125 – og dette tallet skal de fortelle deg

Bruk tallet du har fått og trekk fra 125. Tallet du får nå er hva de tre terningene viser.

Eksempel: Personen triller terningene og de viser 4, 1 og 5. Da blir utregningen:

 • 4 x 2 = 8
 • 8 + 5 = 13
 • 13 x 5 = 65
 • 65 + 1 = 66
 • 66 x 10 = 660
 • 660 + 5 = 665
 • 665 – 125 = 540 – dette er tallet du får, og den andre personen kan ikke forstå at dette gir noen mening for deg.

Du gjør så følgende utregning:

540 – 125 = 415 – og du kan imponere alle ved å fortelle at terningene viser 4, 1 og 5!

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Tre hvite terninger
Tre hvite terninger

Kilder:

 

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images