Læreplantilkobling

Core Kjerneelementer

 • Naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter
 • Jorda og livet på jorda
 • Teknologi
 • Undring og utforsking
 • Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking
 • Medborgarskap og berekraftig utvikling
 • Undring og utforsking
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Berekraftige samfunn
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Identitetsutvikling og fellesskap

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
Naturfag
 • reflektere over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye dilemmaer
7. trinn
Naturfag
 • utforske og beskrive ulike næringsnett og bruke dette til å diskutere samspill i naturen
7. trinn
Samfunnsfag
 • utforske og presentere ei global utfordring ved berekraftig utvikling og kva for konsekvensar ho kan ha, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å motverke utfordringa og korleis samarbeid mellom land kan bidra
7. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kvifor konfliktar oppstår, og drøfte korleis den enkelte og samfunn kan handtere konfliktar
10. trinn
Naturfag
 • gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold
10. trinn
Samfunnsfag
 • beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn
10. trinn
Samfunnsfag
 • gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane
10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • utforske ei utfordring eller ein konflikt på lokalt, nasjonalt eller globalt nivå og drøfte korleis utfordringa eller konflikten påverkar forskjellige grupper

Kompetansemål

Naturfag

7. trinn

 • reflektere over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye dilemmaer
 • utforske og beskrive ulike næringsnett og bruke dette til å diskutere samspill i naturen

10. trinn

 • gi eksempler på og drøfte aktuelle dilemmaer knyttet til utnyttelse av naturressurser og tap av biologisk mangfold

Samfunnsfag

7. trinn

 • reflektere over kvifor konfliktar oppstår, og drøfte korleis den enkelte og samfunn kan handtere konfliktar
 • utforske og presentere ei global utfordring ved berekraftig utvikling og kva for konsekvensar ho kan ha, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å motverke utfordringa og korleis samarbeid mellom land kan bidra

10. trinn

 • reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst
 • gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar og reflektere over om endringar av nokre føresetnader kunne ha hindra konfliktane
 • beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn

Samfunnskunnskap

VG1/VG2

 • utforske ei utfordring eller ein konflikt på lokalt, nasjonalt eller globalt nivå og drøfte korleis utfordringa eller konflikten påverkar forskjellige grupper

Trøbbel i tacoen!

Er du en av dem som bare må ha guacamole på tacoen? Guacamole er laget av avokado som både er sunn og god, men den skaper mye trøbbel for miljøet. Hvilken skade kan denne populære frukten gjøre, tenker du kanskje. Skal du ha dårlig samvittighet for å ha guacamole på tacoen?

Accessibility icon Trøbbel i tacoen!

Må modne på reisen

I Mexico vokser det store mengder avokado. Når de høstes inn, er frukten fortsatt umoden. Da holder de seg bedre under transport til resten av verden.

Sydlandsk balle

For lenge siden bodde aztekerne i Mexico. De var et mektig folk, og de spiste mye avokado. Navnet avokado kommer fra det aztekiske ordet ahuacatl, som betyr testikkel. Et annet ord for testikkel er balle.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Mexico produserer mest

Mexico er det landet i verden som dyrker mest avokado. Arkeologer mener at dyrkingen kan ha foregått i over 8000 år! Landene som i dag produserer mest avokado, ligger i Sør-Amerika, Afrika og Asia.

En hel og en oppdelt avokado ligger på et rustikk bord.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!