Vulkaner

En vulkan er når smeltet stein og gass kommer til overflaten gjennom en åpning i jordskorpa. Denne steinmassen kalles magma når den er i planetens indre, og kalles lava når den kommer til overflaten. 

Ulike typer

Det finnes mange slags vulkaner, med ulike typer egenskaper og adferd. Deres adferd og utbrudd er avhengig av faktorer som beliggenhet (plassering i forhold til jordskorpas bevegelse) og sammensetting av magma. Derfor vil forskjellige vulkaner opptre ulikt, både men hensyn til når utbrudd kommer, og hvordan utbruddet arter segI dag har vi 1300–1500 vulkaner på jorda, i tillegg til et stort antall undersjøiske vulkaner.

⬅  Japans hovedstad Tokyo med vulkanen Fuji-san i bakgrunnen. Den har ikke hatt utbrudd siden 1707.

Nedtelling til et utbrudd 

  1. MAGMAEN STIGER 

Magma dannes når steinmassene dypt inni jorda blir flytende og presser mot den kompakte jordskorpa. 

  1. TRYKKET BYGGER SEG OPP 

Etter hvert som magmanivået i et kammer stiger, øker trykket og hulrommet utvider seg. Det begynner å dannes sprekker i kammerets tak. 

Magmakamre kan vokse i titusenvis av år fordi de er omgitt av fleksibel, myk stein. 

  1. MAGMAKAMMERET SPREKKER 

Etter hvert som trykket blir stort nok vil den gassfylte magmaen, som har vært under et voldsomt trykk, bryte opp gjennom bakken som lava. 

Ofte så ligner dette en eksplosjon, fordi store mengder gass brått frigjøres når lavaen når overflaten og trykket faller.  

Down arrow

1 / 3

Down arrow

Eyafjallajökull

Våren 2010 hadde en av Islands største vulkaner, Eyafjallajökullutbrudd etter å ha sovet i nesten to hundre år. Askeskyene som oppstod etter utbruddet skapte enorme flyplassproblemer. Til tross for de enorme konsekvensene, var utbruddet på Island lite sammenliknet med de tilintetgjørende kreftene til en supervulkan. 

Askefast 

Etter utbruddet på Island oppstod uttrykket «askefast». Ordet er bygget på samme prinsippet som «værfast», og har sin opprinnelse i denne naturkatastrofen på Island som forhindret mange i å reise og satte store deler av Europas flypark på bakken. 

Down arrow

1 / 3

Down arrow

Forutse vulkanutbrudd?

Noen ganger kan man forutse vulkanutbrudd, men man har også eksempler på utbrudd av damp, aske og stein som har kommet uforutsett.   

Faresignaler

Faresignalene før et utbrudd kan være at gassene som siver ut fra jordskorpa forandrer seg og at det oppstår flere små jordskjelv. 

Forskerne analyserer jordskjelvene ved å måle vibrasjoner i jordskorpa med seismometre. Et seismometer er et måleinstrument som registrerer bølger fra jordskjelv eller andre rystelser. 

Seismometer som skriver

Kilauea

Vulkanen Kilauea på Hawaii er en aktiv vulkan. Faktisk har vulkanen hatt et langt, kontinuerlig utbrudd siden 1983. Et typisk vulkanutbrudd på Hawaii består nemlig av rennende lava, ikke enorme askeskyer.  

Likevel har den forårsaket store materielle ødeleggelser og tidvis tvunget frem evakuering av nærliggende områder.  

Store ødeleggelser

Konsekvensene av et vulkanutbrudd kan være store. Vi kjenner til at vulkaner har utryddet hele byer og samfunn.

Når utbruddet skjer, så er det som regel ikke den sakte rennende lavaen som ødelegger, men aske, giftige gasser og pyroklastiske strømmer – en blanding av gasser og partikler som pumpes ut av vulkanen. 

Et vulkanutbrudd vil veldig ofte være ledsaget av et jordskjelv, flom, skred og store slamstrømmer, som igjen kan skape flodbølger. 

Konsekvenser

Alle disse tingene vil ha store konsekvenser både for mennesker, bosted, dyr, avlinger og landbruk, og endring av landskap.  

⬅  I årene 1995–2000 forlot to tredjedeler av befolkningen den karibiske øya Montserrat på grunn av utbrudd fra vulkanen Soufrière Hills i 1995 og senere.

Pompeii

24. august 79 e.Kr. hadde vulkanen Vesuv utbrudd. Vulkanen begravde den romerske byen Pompeii i askenedfall, og byen forsvant fra jordens overflate. 

Det var askenedfall som druknet byen og ikke lava, så byen ble ikke ødelagt. Byen kunne derfor graves frem av arkeologer. Dette er et pågående arbeid fremdeles den dag i dag. Av dette arbeidet, kan arkeologene gi oss enestående innsikt i livet i Romerriket fra denne tiden.  

Det bodde 10 000–20 000 mennesker i Pompeii da utbruddet kom. Man regner med at alle mistet livet.
I dag står Pompeii på Unescos verdensarvliste.  

Down arrow

1 / 2

Down arrow

Supervulkaner 

En supervulkan er en vulkan som har større og mer katastrofale konsekvenser enn en ordinær vulkan. 

Akkurat som alle andre vulkaner, oppstår supervulkaner når smeltet, eller delvis smeltet stein (kalt magma) trenger gjennom jordas overflate. Noen forskere mener at supervulkanene er «supre» fordi de har enorme hulrom som kan romme opptil 15 000 kubikkilometer med magma, og dermed vokser seg større og større over tusenvis av år. 

Putrende supervulkan

Under Yellowstone nasjonalpark (i USA) putrer en aktiv supervulkan. Et magmakammer, som noen steder ikke ligger mer enn åtte kilometer under jordskorpa, gir energi til parkens 10 000 krystallfargede varme kilder, gurglende gjørmehull, hvesende dampstråler og berømte geysirer, som for eksempel Old Faithful 

Konsekvenser av et superutbrudd

Dersom en supervulkan får et utbrudd i dag, vil det få katastrofale konsekvenser. Skyer av smeltet stein og aske vil bevege seg fortere enn bilene på motorveien, spre seg tusenvis av kilometer, og stenge sola ute. Bare noen få centimeter med aske kan gjøre det umulig å drive jordbruk.  

Ifølge forskerne er det ikke noe som tyder på at det kommer et slikt superutbrudd med det første, men før eller siden vil jorda mest sannsynlig stå overfor en slik naturkatastrofe. Til tross for at disse vulkanene er undersøkt og forsket på, så er de fortsatt et mysterium for oss, siden det er så sjelden vi ser et superutbrudd. 

Down arrow

1 / 2

Down arrow

Junior vitenskap 2018 © Orage Forlag AS 

Drømmereiser 2017, 2016 © Orage Forlag AS 

Fuji-san i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 12. juni 2020 fra https://snl.no/Fuji-san

Thuesen, Nils Petter: Montserrat i Store norske leksikon på snl.no. Hentet 12. juni 2020 fra https://snl.no/Montserrat

https://forskning.no/bakgrunn-bergfag-vulkaner/bakgrunn-hva-er-en-vulkan/1066010 

http://whc.unesco.org/en/list/829/video/ 

https://snl.no/vulkan 

https://no.wikipedia.org/wiki/Vulkan 

sprakradet.no