Fake news

“Fake news” can seem like harmless lies. However, the worst case scenario is that fake news can be a threat to democracy and contribute to the formation of violent movements.

Accessibility icon Fake news

What is fake news?

Fake news is false or misleading information. It can be lies, untruths or propaganda, often created by unreliable websites, and shared through online posts, comments and images in news and social media.

Fake News-logo
Fake News-logo

Why do people create fake news?

Two reasons are:

  1. Political interest, hoping to influence opinions and attitudes in society.
  2. Financial gain.
Mørk bakgrunn
Mørk bakgrunn

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!