Læreplantilkobling

Fag

Engelsk

Samfunnsfag

Core Kjerneelementer

 • Kommunikasjon
 • Språklæring
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Møte med engelskspråklige tekster
 • Identitetsutvikling og fellesskap

Cogs Tverrfaglig tema

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

10. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over kva for aktørar som har makt i samfunnet i dag, og korleis desse grunngir standpunkta sine
10. trinn
Samfunnsfag
 • utforske ulike plattformer for digital samhandling og reflektere over korleis digital deltaking og samhandling påverkar forma på og innhaldet i samfunnsdebatten
VG1 SF
Engelsk
 • bruke egnede strategier i språklæring, tekstskaping og kommunikasjon
VG1 SF
Engelsk
 • bruke egnede digitale ressurser og andre hjelpemidler i språklæring, tekstskaping og samhandling
VG1 SF
Engelsk
 • gjøre rede for andres argumentasjon og bruke og følge opp andres innspill i samtaler og diskusjoner om ulike emner
VG1 SF
Engelsk
 • uttrykke seg nyansert og presist med flyt og sammenheng, idiomatiske uttrykk og varierte setningsstrukturer tilpasset formål, mottaker og situasjon
VG1 SF
Engelsk
 • lese, analysere og tolke engelskspråklig skjønnlitteratur
VG1 YF
Engelsk
 • bruke egnede strategier i språklæring, tekstskaping og kommunikasjon
VG1 YF
Engelsk
 • bruke egnede digitale ressurser og andre hjelpemidler i språklæring, tekstskaping og samhandling
VG1 YF
Engelsk
 • uttrykke seg nyansert og presist med flyt og sammenheng, idiomatiske uttrykk og varierte setningsstrukturer tilpasset formål, mottaker og situasjon
VG1 YF
Engelsk
 • gjøre rede for andres argumentasjon og bruke og følge opp andres innspill i samtaler og diskusjoner om yrkesrelevante emner

What are rhetorical skills?

Have you ever heard of the person that was able to sell sand in the Sahara desert? Or the one who could sell ice in the North Pole? Norway has access to some of the world's cleanest tap water, and still Norwegians buy millions of liters of bottled water every year. Why are Norwegians convinced that this is a good idea?

Accessibility icon What are rhetorical skills?

The art of persuasion

People try to convince each other of different things all the time. We do that by using language. Not just what we say is important but also how we say it. This is called rhetoric.
Everyone can be good at rhetoric; you just need to follow a few steps.

What is rhetoric?

The word rhetoric means “speech art” in the Greek language where the term started. Now we think of rhetoric as a way of convincing others. The philosopher Aristotle wrote about rhetoric. He meant that you need to define the case before deciding your opinion. Aristotle divided rhetoric into five different parts.

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!