Feltarbeid

Kart er gode kilder for å utforske geografiske forhold i verden. Gjennom å utforske landskap kan vi se hvordan indre og ytre krefter har formet landskapene og reflektere over hvordan dette har ført til bosetting basert på tilgjengelige ressurser i de ulike områdene. Tilgangen til ressursene har ført til velstand, men også til konflikter.

Aktuelle læringsstier