Gaming

Mikkä eđut oon gamingilla? Oonko e-sportti idretti? Mitä saattaa tapattuut heile, kekkä jääđhään pelhiin kiini?

Accessibility icon Gaming

Gaming

Fortnite, CS, Minecraft tahi Roblox. Mitä sie pellaat?

Kaikki hobit oon oma kulttuuri missä oon oma kielet, kjendikset ja histoorii. Sie olet osa isomasta miljööstä missä luota jotaki uutta ja jajat kokemuksii. 

Majoriteetti datapelliin pellaajista oon pojat, mutta tyttäriitten ossuus kassuu jatkuuvasti.

En jente sitter foran gaming oppsettet hennes, og tar på hodetelefonene.
En jente sitter foran gaming oppsettet hennes, og tar på hodetelefonene.
Gamingin eđut:

Gaminging kautta saatat oppiit paljon, ja saat pelata hyvälä omalatunnola. Gaming ei ole tyhä soma, se oon kans hyöđylistä. Tässä oon kuusi hyvvää syytä siihen:

1. Sinun engelskan taito paranee

Paljoissa peliissä sie häyđyt lukkeet ohjheita ja chattaila muitten pellaajiitten kans engelskaksi. Silloin sinun kielitaiđot paraneeva ilman ette sie hunteeraat sitä. Joileki tullee engelskasta heiđän uusi favorittifaaki koulussa ko heistä oon tulheet niin seppä siinä.

 

2. Olet sosiaalinen ja saat uussii ystäviitä

Paljoissa peliissä sie häyđyt tehä yhtheistyötä muitten kans kekkä oon eri maista pois. Teistä tullee joukko mikä kuuluu yhtheen. Piian sie olet tärkkee persoona pelissä jolleki kenelä ei ole niin paljon ystäviitä entisestä?

3. Sie tulet seppä ratkaisemhaan vaivoi eli probleemiita

Sie tulet seppä tekemhään yhtheistyötä ja ratkaisemhaan probleemiita. Sie häyđyt hunteerata etikkii. Piian sinun päätös vaikuttaa yhđen kaupungin assuujiitten elämhään, tahi yhđen karakteerin tulleevaisuutheen?

Sie häyđyt hunteerata strategiita ja taktikkii. 

Kunka hankit parhaimat kamppheet? Kunka voitat viholisen mahđolissiiman noppeesti?

4. Motooriset kyvyt

Ko sie pellaat daattapellii, sie häyđyt olla happela ja seppä sormista, ja sie häyđyt pittäät kumppaaki kättä samhaan aikhaan. Sinun silmä-käsi-koordanisuuni kans eđistyy. Nämät saatethaan olla hyvät kyvyt kymnastikkitiimoissa.

5. Sie opit hallittemhaan stressii

Profesunellit daattapelin pellaajat eli gamerit kojethaan yhtä paljon stressii ko racerpiilin ajjaajat. Se oon kyllä villi ajatus! Hobbigaming ei ole yhtä vaattiiva, mutta sie kojet vähäsen samasta stressistä. Sie saat trääninkkii siinä ette pyssyyt rauhalisena ja tehä tehtäviitä stressaamatta. Nämät kokemukset oon hyvä ottaat myötä uushiin situasuunhiin.

6. Träänätä tuntheita

Ko sie pellaat kauvoin, sie träänäät tuntheita niin ko empatiita, katumista, ylppeyttä, tytyväisyyttä, engasementtii, toivottomuutta, hermostunheisuutta, panikkii, sekanusta, eppäilystä, ärrytystä ja katkeruutta.

Forrige avsnitt

1 / 7

Neste avsnitt
Jente sitter og gamer i et rom opplyst med lilla farge.
Jente sitter og gamer i et rom opplyst med lilla farge.

Gaming ja vanhiimet

Se saattaa olla probleemillista ette gaming oon uuđenlainen hobbi missä vanhiimet ei ole myötä.

Vaikka usheimat norjalaiset kläpit pelathaan daattapellii, oon vanhiimet enämen interesseeranheet muihin vapaa-aijan aktiviteetthiin ko jalkapallhoon, käsipallhoon tahi tanssaamisheen. Hallitus halluu nostaat daattapelit niin ette siitä tullee oma vapaa-aijan aktiviteetti.

En gutt sitter å gamer i sengen sin. Storesøsteren hans står bak han å prøver å få kontakt med han, fordi han må gjøre leksene sine.
En gutt sitter å gamer i sengen sin. Storesøsteren hans står bak han å prøver å få kontakt med han, fordi han må gjøre leksene sine.

E-sportti

E-sportti oon organiseerattu daattapellaaminen. Oonko tämä idretti vain ei? E-sportin häärääjät sannoova ette het häyttyyvä träänätä paljon ette tulla hyvä. Sie häyđyt harjoitella refleksiitä, silmä/käsi-koordinasuunii, laakipellii, ohjausta, kestäävyyttä ja strategiita.

Joissaki norjalaisissa jatkokouluissa oon omat e-sporttilinjat.

Forrige avsnitt

1 / 1

Neste avsnitt
Et team spiller på E-sport
Et team spiller på E-sport

Gaming-riippuuvuus

Daattapelit oon sommaa, sie olet sosiaali ja opit paljon. Mutta joileki ihmisille pellaaminen viepi liikkaa aikkaa ja het tulhaan aivan kiini siitä eli riippuuvaisiksi gamingista. Het kekkä ei pysty lopettamhaan ei ylheensä halluu puhhuut sen ympäri, ja silloin se oon vaikkee auttaat heitä.

Vaarasignaalit:

 • Frustrasuuni, viha ja humöörin vaihettelu
 • Aggressiivinen ja rajaton ja esteetön reaksuuni ko het saađhaan vähemän peliaikkaa
 • Paljon konfliktii likheisissä suhtheissa niin ko peret ja ystävät
 • Mellathaan ittensä peretelämästä ulos
 • Poissa koulusta
 • nukuthaan huonosti, laihđuthaan/lihothaan, huono hygieeni
 • käytethään enämen ja enämen aikkaa pellaamisheen
 • isoleerathaan ittensä
 • syöđhään tyhä yhđenlaista ruokkaa
 • juođhaan paljon energiijuomaa
Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
En gutt som sitter å spiller mens det ser ut som han holder på å sovne
En gutt som sitter å spiller mens det ser ut som han holder på å sovne

Nyt sie tieđät joukon paljon gamingin ympäri, mutta tieđätkö kunka daattapelit oon kehittynheet eli eđistynheet?

Katto mitä sie saatat tehđä yhđen mailman populäärissiimistä daattaapelista kans – Minecraft.

Lähtheet:

Kuva- ja videooikkeuđet:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Yvonnekarate – YouTube
  8. NRKbeta YouTube