Gaming

Mikkä eđut oon gamingilla? Oonko e-sportti idretti? Mitä saattaa tapattuut heile, kekkä jääđhään pelhiin kiini?

Accessibility icon Gaming

Gaming

Fortnite, CS, Minecraft tahi Roblox. Mitä sie pellaat?

Niinko kaikki muut hobbit, daattapelit oon oma kulttuuri missä oon omat aktiviteetit, kielet, kjendikset ja histoorii. Ushein se oon siitä kiini ette olla osa isomasta miljööstä missä ihminen oppii, luopi ja jakkaa informasuunii. Norjassa 96 prosenttii pojista pelathaan, ja 76 prosenttii tyttäristä, mutta tyttäritten osa kassuu.

En jente sitter foran gaming oppsettet hennes, og tar på hodetelefonene.
En jente sitter foran gaming oppsettet hennes, og tar på hodetelefonene.
Gamingin eđut:

Gaming oon hyvä oppimisen ja eđistymisen kalttii. Jos käytät paljon aikkaa daattapelhiin, saatat tehđä sen hyvälä omalatunnola. Gaming ei ole tyhä soma, se oon kans hyöđylistä. Tässä oon kuusi hyvvää syytä siihen:

1. Sinun engelskan tieto kassuu

Monissa pelissä häyđyt lukkeet instruksii ja kommuniseerata muitten pellaajiitten kans engelskaksi. Silloin sie träänäät sinun kielitieđot, piian ilman ette sie hunteeraat sitä. Joileki engelskasta tullee favorittifaaki koulussa, ko het tunnethaan ette het hallithaan sen.

2. Olet sosiaalinen ja saat uussii kontaktiita

Monissa pelissä pittää tehđä yhtheistyötä muitten kans, poikki maanrajjoi ja kielii. Tässä joukossa saatat tuntteet ette kuulut johonki ja sie saat uussii ystäviitä. Piian justhiin sie olet tärkkee kontakti jolleki, kellä ei ole niin paljon ystäviitä entisestä?

3. Sie tulet seppä ratkaisemhaan vaivoi eli probleemiita

Samala ko sinusta tullee parempi yhtheistyöntekkiijä, niin träänäät kans ette ratkaista probleemiita. Se saattaa olla eettissii probleemiita – eli mikä oon oikhein tahi väärin. Piian sinun päätös vaikuttaa yhđen kaupungin assuujhiin tahi yhđen karakteerin tulleevaisuutheen? Se saattaa kans olla strateegiset ja taktiset probleemit. Kunka sie saatat hankkiit parhaimat kamppheet, tahi voittaat yhđen viholisen mahđolissiiman noppeesti.

4. Motooriset kyvyt

Ko sie pellaat daattapellii, niin ushein vaađithaan hyvvii motoorissii kykkyi. Sie häyđyt olla happela ja pittäät kumppaaki kättä samhaan aikhaan. Sie opit kans silmä-käsi-koordinasuunii. Nämät saatethaan olla hyvät kyvyt kymnastikissa.

5. Sie opit hallittemhaan stressii

Profesunellit daattapelin pellaajat eli gamerit saađhaan saman stressimäärän ko parhaat racerbiilin ajjaajat. Se oon kyllä villi ajatus! Hobbigaming ei ole yhtä vaattiiva, mutta samat mekanismit vaikutethaan sinhuun. Se ette pyssyyt rauhalisena ja tehđä tehtävät hyvälä tavala tällaisissa situasuuniissa oon trääniassii, mistä otat kokemuksii myötä uushiin freistaukshiin ja tulleevaisuuđen tehtävhiin.

6. Träänätä tuntheita

Ko sie pellaat kauvoin, träänäät tuntheita niin ko empatiita, katumista, ylppeyttä, tytyväisyyttä, engasementtii, kađotusta, toivottomuutta, nervösiteettii, ärrytystä ja katkeruutta. Usseet näistä tuntheista oon joukon uniikit pelimeediumille.

Forrige avsnitt

1 / 7

Neste avsnitt
Jente sitter og gamer i et rom opplyst med lilla farge.
Jente sitter og gamer i et rom opplyst med lilla farge.

Gaming ja vanhiimet

Kotona haastet oon ushein ette gaming oon joukon uusi fenomeeni, ja se oon hobbi missä vanhiimilla oon vaikkeempi olla aktiivisesti myötä. Vaikka usseemat norjalaiset lapset pelathaan daattapellii tääpänä, Medietilsynetin luvut näytethään ette vanhiimet oon enämen myötä muissa vapaa-aijan aktiviteettiissa ko gamingissa. Hallituksen daattapelistrategii pittää nostaat daattapelit niin ette siitä tullee ittenäinen ja samanväärtinen vapaa-aijan aktiviteetti.

En gutt sitter å gamer i sengen sin. Storesøsteren hans står bak han å prøver å få kontakt med han, fordi han må gjøre leksene sine.
En gutt sitter å gamer i sengen sin. Storesøsteren hans står bak han å prøver å få kontakt med han, fordi han må gjøre leksene sine.

E-sportti

E-sportti oon organiseerattu daattapellaaminen, mutta ihmiset oon eri mieltä, oonko tämä idretti tahi ei. E-sportin häärääjät sanothaan ette heilä häyttyy olla hyvä kunto jos haluthaan olla myötä korkkeela tasala. Sinula häyttyy olla individuellit kyvyt niin ko noppeet refleksit, silmä/käsi-koordinasuuni, laakipeli, ohjaus, kestävyys ja strategii.

Joihinki norjalaishiin jatkokoulhuin oon tulheet e-sporttilinjat.

Forrige avsnitt

1 / 1

Neste avsnitt
Et team spiller på E-sport
Et team spiller på E-sport

Gaming-riippuvuus

Daattapelit annethaan somanpittoo, sosiaaliset kyvyt ja tiettoo. Mutta joileki ihmisille pellaamisesta tullee aktiviteetti joka ottaa yli kaiken. Het tulhaan aivan kiini siihen eli riippuvaisiksi gamingista. Het, keilä oon probleemit tämän kans, ei halluu puhhuut tästä, ja se saattaa olla vaikkee tiettäät, millä laila sie saatat auttaat.

Vaarasignaalit:

 • Frustrasuuni, viha ja humöörin vaihettelu
 • Aggressiivinen ja rajaton ja esteetön reaksuuni ko het saađhaan vähemän peliaikkaa
 • Paljon konfliktii likheisissä suhtheissa niin ko peret ja ystävät
 • Mellathaan ittensä peretelämästä ulos
 • Poissa koulusta
 • nukuthaan huonosti, laihđuthaan/lihothaan, huono hygieeni
 • käytethään enämen ja enämen aikkaa pellaamisheen
 • isoleerathaan ittensä
 • syöđhään tyhä yhđenlaista ruokkaa
 • juođhaan paljon energiijuomaa
Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
En gutt som sitter å spiller mens det ser ut som han holder på å sovne
En gutt som sitter å spiller mens det ser ut som han holder på å sovne

Nyt sie tieđät joukon paljon gamingin ympäri, mutta tieđätkö kunka daattapelit oon kehittynheet eli eđistynheet?

Yksi esimerkki siitä mitä sie saatat tehđä yhđen kaikkiin aikkoin populäärissiimän daattapelliin kans – Minecraft.

Lähtheet:

Kuva- ja videooikkeuđet:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Yvonnekarate – YouTube
  8. NRKbeta YouTube