Gaming

Mikkä eđut oon gamingilla? Oonko e-sportti idretti? Mitä saattaa tapattuut heile, kekkä jääđhään pelhiin kiini?

Accessibility icon Gaming

Gaming

Fortnite, CS, Minecraft tahi Roblox. Mitä sie pellaat?

Gaming oon hobbi missä oon oma kulttuuri, oma kieli, kjendikset ja histoorii. Sie luot jotaki uutta ja jajat kokemuksii toisten kans.

Suuriin osa daattapelliin pellaajista oon pojat, mutta tyttöi tullee enämen ja enämen.

En jente sitter foran gaming oppsettet hennes, og tar på hodetelefonene.
En jente sitter foran gaming oppsettet hennes, og tar på hodetelefonene.
Gamingin eđut:

Sie opit paljon pellaamalla daattapellii. Pellaa tyhä hyvälä omalatunnola. Gaming ei ole vain soma, se oon kans hyöđylistä. Tässä kuusi hyvvää syytä siihen:

1. Sinun engelskan taito paranee

Sie häyđyt lukkeet ohjheita ja chattaila muitten pellaajiitten kans engelskaksi. Näin sinun kielitaito eđistyy. Piian engelskasta tullee sinun uusi favorittifaaki koulussa.

 

2. Olet sosiaalinen ja saat uussii ystäviitä

Paljoissa peliissä sie häyđyt tehä yhtheistyötä muitten kans kekkä oon eri maista pois. Piian sie olet tärkkee persoona pelissä joileki kenelä ei ole niin paljon ystäviitä entisestä?

3. Sie tulet seppä ratkaisemhaan vaivoi eli probleemiita

Sie tehet yhtheistyötä ja ratkaiset probleemiita. Mitä kannattaa tehä? Se mitä sie tehet oon tärkkeetä kokonhaisen kaupungin asukkhaile tahi yhđen karateerin koko elämälle.

Sie häyđyt hunteerata strategiita ja taktikkii.

Kunka hankit parhaimat kamppheet?

Kunka voitat viholisen mahđolissiiman noppeesti?

 

4. Motooriset kyvyt

Ko sie pellaat daattapellii, sie häyđyt olla happela ja seppä sormista, ja sie häyđyt pittää kumppaaki kättä samhaan aikhaan. Sie tarvitten kans hyvvää silmä-käsi-koordinasuunii.

5. Sie opit hallittemhaan stressii

Profesunellit gamerit stressathaan yhtä paljon ko racerpiilin ajjaajat. Se oon kyllä villi ajatus! Sie träänäät rauhalisena pysymistä vaikka oletki stressaavassa tilassa. Tämän trääningin sie otat myötä muihin situasuunhiin.

6. Träänätä tuntheita

Ko sie pellaat kauvoin, sie träänäät tuntheita ko empatiita, katumista, ylppeyttä, tytyväisyyttä, engasementtii, toivottomuutta, hermostunheisuutta, panikkii, sekanusta, eppäilystä, ärrytystä ja katkeruutta.

Forrige avsnitt

1 / 7

Neste avsnitt
Jente sitter og gamer i et rom opplyst med lilla farge.
Jente sitter og gamer i et rom opplyst med lilla farge.

Gaming ja vanhiimet

Usheimat vanhiimet annethaan kläppiin pelata yksin. Tämä saattaa olla probleemi.

Vaikka usheimat norjalaiset kläpit pelathaan daattapellii, oon vanhiimet enämen interesseeranheet jalkapallhoon ja käsipallhoon. Hallitus halluu ette met piđämä daattapellii omana vapaa-aijan aktiviteettinna.

En gutt sitter å gamer i sengen sin. Storesøsteren hans står bak han å prøver å få kontakt med han, fordi han må gjøre leksene sine.
En gutt sitter å gamer i sengen sin. Storesøsteren hans står bak han å prøver å få kontakt med han, fordi han må gjøre leksene sine.

E-sportti

E-sportti oon daattaapelliin pellaamista idrettinnä. E-sportin häärääjät träänäthään paljon ette tulla seppä, ei vain somanpiđon vuoksi. Het harjoitelhaan noppeutta, silmä/käsi-koordinasuunii, laakipellii, ohjausta, kestäävyyttä ja strategiita.

Joissaki jatkokouluissa oon omat e-sporttilinjat.

Forrige avsnitt

1 / 1

Neste avsnitt
Et team spiller på E-sport
Et team spiller på E-sport

Gaming-riippuuvuus

Daattapelit oon sommaa, sie olet sosiaali ja opit paljon. Mutta jokku saattaa tulla täysin riippuuvaisiksi gamingista. Se saattaa olla vaikkee auttaat heitä ko het ei aina halluu puhhuut siitä.

Vaarasignaalit:

 • Frustrasuuni, viha ja humöörin vaihettelu
 • Aggressiivinen ja rajaton ja esteetön reaksuuni ko het saađhaan vähemän peliaikkaa
 • Paljon konfliktii likheisissä suhtheissa niin ko peret ja ystävät
 • Mellathaan ittensä peretelämästä ulos
 • Poissa koulusta
 • nukuthaan huonosti, laihđuthaan/lihothaan, huono hygieeni
 • käytethään enämen ja enämen aikkaa pellaamisheen
 • isoleerathaan ittensä
 • syöđhään tyhä yhđenlaista ruokkaa
 • juođhaan paljon energiijuomaa
Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
En gutt som sitter å spiller mens det ser ut som han holder på å sovne
En gutt som sitter å spiller mens det ser ut som han holder på å sovne

Tässä sie näjet kunka daattapelit oon eđistynheet:

Katto mitä sie saatat tehä mailman populäärissiimän daattapelin kans – Minecraft.

Lähtheet:

Kuva- ja videooikkeuđet:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Yvonnekarate – YouTube
  8. NRKbeta YouTube