Læreplantilkobling

Fag

Mat og helse

KRLE

Naturfag

Samfunnsfag

Samfunnskunnskap

Core Kjerneelementer

 • Undring og utforsking
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Berekraftige samfunn
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Undring og utforsking
 • Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking
 • Identitet og livsmeistring
 • Teknologi
 • Kunne ta andres perspektiv
 • Etisk refleksjon
 • Medborgarskap og berekraftig utvikling
 • Helsefremjande kosthald

Cogs Tverrfaglig tema

Bærekraftig utvikling

Demokrati og medborgerskap

Folkehelse og livsmestring

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
KRLE
 • utforske og beskrive egne og andres perspektiver i etiske dilemmaer knyttet til hverdags- og samfunnsutfordringer
7. trinn
Naturfag
 • reflektere over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye dilemmaer
7. trinn
Samfunnsfag
 • samanlikne korleis ulike kjelder kan gi ulik informasjon om same tema, og reflektere over korleis kjelder kan brukast til å påverke og fremje bestemte syn
7. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis kommersiell påverknad kan verke inn på forbruk, personleg økonomi og sjølvbilete
10. trinn
KRLE
 • identifisere og drøfte etiske problemstillinger knyttet til ulike former for kommunikasjon
10. trinn
Mat og helse
 • gjere greie for og kritisk vurdere påstandar, råd og informasjon om kosthald og helse
10. trinn
Samfunnsfag
 • utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • reflektere over eigne digitale spor, utforske kven som har tilgang til spora, og drøfte korleis data og personopplysningar kan brukast eller misbrukast
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • gjere greie for sosialisering og drøfte korleis identiteten og sjølvkjensla til ungdom blir påverka gjennom sosialisering
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • drøfte korleis personleg økonomi, kommersiell påverknad og forbruk påverkar enkeltpersonar, grupper og samfunnet
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • utforske korleis interesser og ideologisk ståstad påverkar våre argument og val av kjelder, og reflektere over korleis det gir seg utslag i forskjellige meiningar

Gaming

Fortnite, CS, Minecraft eller Roblox. Hva spiller du?

Som alle andre hobbyer er dataspill en kultur med egne aktiviteter, språk, kjendiser og historie. Ofte handler det om å være en del av et større miljø hvor man lærer, skaper og utveksler informasjon. I Norge spiller 96 prosent av guttene og 76 prosent av jentene, men andelen jenter øker.

En jente sitter foran gaming oppsettet hennes, og tar på hodetelefonene.
Fordeler med gaming:

Gaming er en god kilde til læring og utvikling. Om du bruker mye tid på dataspill, kan du ha god samvittighet. Gaming er nemlig ikke bare gøy, det er nyttig også. Her er seks gode grunner til det:

1. Du blir god i engelsk

Mange spill krever at du leser instrukser og kommuniserer med andre spillere på engelsk. Da trener du språkkunnskapene dine, kanskje helt uten å tenke over det. For noen blir engelsk et favorittfag på skolen, fordi man kjenner på mestringsfølelse.

2. Du er sosial og knytter nye kontakter

Mange spill legger opp til samarbeid med andre, på tvers av landegrenser og språk. Med dette fellesskapet kan du kjenne på en tilhørighet og få nye venner. Kanskje er nettopp du en viktig kontakt for noen som ikke har så mange venner fra før?

3. Du blir god på problemløsning

I tillegg til at du blir bedre på samarbeid, trener du også på problemløsning. Det kan være etiske problemstillinger – altså hva som er rett eller galt. Kanskje din avgjørelse påvirker livene til innbyggerne i en by, eller framtiden til én spesiell karakter? Eller det kan være strategiske og taktiske problemstillinger. Hvordan kan du skaffe deg det beste utstyret, eller overvinne en fiende raskest mulig.

4. Motoriske ferdigheter

Når du gamer, stilles det ofte høye krav til motoriske ferdigheter. Du må være rask og bruke begge hender samtidig. Du utvikler også god øye-hånd-koordinasjon. Dette kan være gode egenskaper i kroppsøvingsfaget.

5. Du lærer å takle stress

De som gamer på profesjonelt nivå, utsettes for samme mengde stress som en racerbilsjåfør i toppklasse. Det er ganske vilt å tenke på! Hobbygaming er nok ikke like krevende, men du påvirkes av de samme mekanismene. Å beholde roen og utføre oppgaver på en god måte i slike situasjoner, er en treningssak hvor du tar med deg erfaringer i nye forsøk og fremtidige oppgaver.

6. Trene på følelser

Gjennom en lang økt med spilling får du trent følelser som empati, anger, stolthet, tilfredsstillelse, engasjement, fortapthet, håpløshet, nervøsitet, panikk, forvirring, tvil, frustrasjon, irritasjon og bitterhet. Flere av disse følelsene er ganske unike for spillmediet.

Forrige avsnitt

1 / 7

Neste avsnitt
Jente sitter og gamer i et rom opplyst med lilla farge.

Mye  penger i gaming

Det finnes mange ulike typer spill tilgjengelig, og mange av dem er gratis. Men gratis er ikke alltid gratis! Mange spill er laget slik at man kan kjøpe ekstra innhold som gjør det enklere å vinne eller komme videre, eller for å kjøpe annet tilleggsutstyr til sine figurer. Dette kalles in-app-purchases. Dette tjener spillselskapene mye på!

Du må derfor være oppmerksom på at det kan koste å spille, og enkelte har opplevd å få regninger på mange tusen kroner for sine kjøp.

Milliarder i overskudd

I 2021 hadde videospillbransjen i verden et overskudd på 535 milliarder norske kroner. Norge produserer masse dataspill og eksporterer for flere hundre millioner hvert år. Sammenliknet med Sverige er dette småpenger, for der har de en omsetning på over 25 milliarder svenske kroner! Er du hekta på gaming, så kan spillbransjen være drømmejobben!

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
En mann ser ned på telefon sin som det flyr penger fra.

Gaming og foreldre

Utfordringen hjemme er ofte at det er et relativt nytt fenomen og en hobby det er vanskeligere for foreldre å være en aktiv del av. Selv om majoriteten av norske barn spiller dataspill i dag, viser tall fra Medietilsynet at foreldre engasjerer seg mye mer i andre fritidsaktiviteter enn i gaming. I regjeringens nye dataspillstrategi skal dataspill løftes opp til å bli en selvstendig og likeverdig fritidsaktivitet.

En gutt sitter å gamer i sengen sin. Storesøsteren hans står bak han å prøver å få kontakt med han, fordi han må gjøre leksene sine.

E-sport

E-sport er dataspilling i organisert form, og det er uenighet om dette kan kalles for en idrett eller ikke. De som driver med e-sport, sier at de må holde seg i form for å kunne delta på et høyt nivå. Det krever individuelle ferdigheter som raske reflekser, øye/hånd-koordinasjon, lagspill, ledelse, utholdenhet og strategi.

Noe av diskusjonen om noe er idrett eller ikke, dreier seg om det må være en viss fysisk utfoldelse eller ikke. De som mener at e-sport er en idrett, peker på idretter som dart og biljard. Det kreves ikke alltid mye bevegelse for å kalles idrett.

Idrett handler om konkurranse, og målet er som regel å vinne. Det betyr noe å rykke opp eller ned. Idrett er organisert og blir styrt av et regelsett, ofte forvaltet av en upartisk dommer. Gjelder ikke dette også for e-sport?

Visste du at …?

E-sport er spesielt mye utbredt i Asia, men også i USA og Europa ser man at flere har begynt med dette. Over 380 millioner mennesker så på e-sport i 2016, og det er utøvere som lever av og tjener gode penger på deltakelse.

På noen norske videregående skoler er det innført egne e-sport-linjer.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Et team spiller på E-sport

Gaming-avhengighet

Dataspillene gir underholdning, sosiale ferdigheter og kunnskap. Men for noen blir spillingen en altoverskyggende aktivitet. De blir helt avhengige av gaming. De som sliter med dette, ønsker som regel ikke å snakke om det, og det kan være vanskelig å vite hvordan du skal hjelpe.

Faresignaler:

 • Frustrasjon, sinne og humørsvingninger
 • Aggressiv og utagerende reaksjon ved tap av spilletid
 • Mye konflikter i nære relasjoner som familie og venner
 • Melder seg ut av familielivet
 • Fravær fra skole
 • Tap av søvn, vekttap/vektøkning, dårlig hygiene
 • Bruker stadig mer tid på spilling
 • Isolerer seg
 • Ensformig kosthold
 • Stort forbruk av energidrikker
Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
En gutt som sitter å spiller mens det ser ut som han holder på å sovne

Da vet du en god del om gaming, men hvordan har dataspillene utviklet seg?

Et eksempel på hva du kan gjøre med et av tidenes mest populære dataspill – Minecraft.

Kilder:

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Yvonnekarate – YouTube
  8. NRKbetaYouTube