Læreplantilkobling

Core Kjerneelementer

 • Undring og utforsking
 • Samfunnskritisk tenking og samanhengar
 • Demokratiforståing og deltaking
 • Berekraftige samfunn
 • Identitetsutvikling og fellesskap
 • Undring og utforsking
 • Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking
 • Identitet og livsmeistring
 • Teknologi
 • Kunne ta andres perspektiv
 • Etisk refleksjon
 • Medborgarskap og berekraftig utvikling
 • Helsefremjande kosthald

Læreplan Kompetansemål

7. trinn
KRLE
 • utforske og beskrive egne og andres perspektiver i etiske dilemmaer knyttet til hverdags- og samfunnsutfordringer
7. trinn
Naturfag
 • reflektere over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye dilemmaer
7. trinn
Samfunnsfag
 • samanlikne korleis ulike kjelder kan gi ulik informasjon om same tema, og reflektere over korleis kjelder kan brukast til å påverke og fremje bestemte syn
7. trinn
Samfunnsfag
 • reflektere over korleis kommersiell påverknad kan verke inn på forbruk, personleg økonomi og sjølvbilete
10. trinn
KRLE
 • identifisere og drøfte etiske problemstillinger knyttet til ulike former for kommunikasjon
10. trinn
Mat og helse
 • gjere greie for og kritisk vurdere påstandar, råd og informasjon om kosthald og helse
10. trinn
Samfunnsfag
 • utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • reflektere over eigne digitale spor, utforske kven som har tilgang til spora, og drøfte korleis data og personopplysningar kan brukast eller misbrukast
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • gjere greie for sosialisering og drøfte korleis identiteten og sjølvkjensla til ungdom blir påverka gjennom sosialisering
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • drøfte korleis personleg økonomi, kommersiell påverknad og forbruk påverkar enkeltpersonar, grupper og samfunnet
VG1/VG2
Samfunnskunnskap
 • utforske korleis interesser og ideologisk ståstad påverkar våre argument og val av kjelder, og reflektere over korleis det gir seg utslag i forskjellige meiningar

Kompetansemål

KRLE

7. trinn

 • utforske og beskrive egne og andres perspektiver i etiske dilemmaer knyttet til hverdags- og samfunnsutfordringer

10. trinn

 • identifisere og drøfte etiske problemstillinger knyttet til ulike former for kommunikasjon

Mat og helse

10. trinn

 • gjere greie for og kritisk vurdere påstandar, råd og informasjon om kosthald og helse

Naturfag

7. trinn

 • reflektere over hvordan teknologi kan løse utfordringer, skape muligheter og føre til nye dilemmaer

Samfunnsfag

7. trinn

 • samanlikne korleis ulike kjelder kan gi ulik informasjon om same tema, og reflektere over korleis kjelder kan brukast til å påverke og fremje bestemte syn
 • reflektere over korleis kommersiell påverknad kan verke inn på forbruk, personleg økonomi og sjølvbilete

10. trinn

 • utforske korleis teknologi har vore og framleis er ein endringsfaktor, og drøfte innverknaden teknologien har hatt og har på enkeltmenneske, samfunn og natur

Samfunnskunnskap

VG1/VG2

 • utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar
 • utforske korleis interesser og ideologisk ståstad påverkar våre argument og val av kjelder, og reflektere over korleis det gir seg utslag i forskjellige meiningar
 • gjere greie for sosialisering og drøfte korleis identiteten og sjølvkjensla til ungdom blir påverka gjennom sosialisering
 • drøfte korleis personleg økonomi, kommersiell påverknad og forbruk påverkar enkeltpersonar, grupper og samfunnet
 • reflektere over eigne digitale spor, utforske kven som har tilgang til spora, og drøfte korleis data og personopplysningar kan brukast eller misbrukast

Gaming

Fortnite, CS, Minecraft eller Roblox. Hva spiller du?

Du er ikke akkurat alene om å spille dataspill. Det er utrolig mange andre som driver med det samme. I dette miljøet kan du lære, skape og dele informasjon. I Norge er det 96 prosent av guttene og 76 prosent av jentene som spiller.

En jente sitter foran gaming oppsettet hennes, og tar på hodetelefonene.
Fordeler med gaming:

Om du bruker mye tid på dataspill, kan du ha god samvittighet. Gaming er nemlig ikke bare gøy, det er nyttig også. Her er seks gode grunner til det:

1. Du blir god i engelsk

Mange spill foregår på engelsk. De du spiller med, kan sitte overalt i hele verden. Da trener du språkkunnskapene dine. For noen blir engelsk et favorittfag på skolen, fordi man kjenner på mestringsfølelse.

2. Du er sosial og får nye venner

Mange spill legger opp til samarbeid med andre. Med dette fellesskapet kan du få nye venner.

3. Du blir god til å løse problemer

I spill må du ofte løse små eller store problemer. Du må kanskje redde en landsby fra fiender, eller fremtiden til én spesiell karakter. Andre ganger må du skaffe deg det beste utstyret, eller overvinne hundrevis av drager.

4. Multitasking

Når du gamer, blir du god på multitasking. Du må nemlig gjøre flere ting på en gang. For å mestre spillet må du bruke begge hender, synet og andre deler av kroppen. Dette kan være gode egenskaper i kroppsøvingsfaget.

5. Du lærer å takle stress

Gamere utsettes for veldig mye stress. Du må ofte jobbe hardt for å løse utfordringene du møter. Det er viktig å beholde roen og utføre oppgavene på best mulig måte.

6. Trene på følelser

Gjennom en lang økt med spilling får du trent følelser som stolthet, tilfredsstillelse, håpløshet, nervøsitet, panikk, forvirring, tvil og frustrasjon.

Forrige avsnitt

1 / 7

Neste avsnitt
Jente sitter og gamer i et rom opplyst med lilla farge.

Mye penger i gaming

Mange spill har det vi kaller in-app-purchases. Da kan du for eksempel kjøpe ekstra utstyr for å komme lenger i et spill. De som lager spill, tjener mye på dette! Ikke kjøp noe før du er helt sikker på hva du gjør. Det kan fort bli veldig dyrt.

Milliarder i overskudd

De som lager dataspill, kan tjene veldig mye penger. I 2021 hadde videospillbransjen i verden et overskudd på 535 milliarder norske kroner! Er du hekta på gaming, så kan spillbransjen være drømmejobben!

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
En mann ser ned på telefon sin som det flyr penger fra.

Gaming og foreldre

Utfordringen med dataspill er at mange foreldre ikke er interessert. De deltar mye mer i andre fritidsaktiviteter. Derfor kan dataspilling fort føre til  konflikt. Hvorfor det, tror du?

En gutt sitter å gamer i sengen sin. Storesøsteren hans står bak han å prøver å få kontakt med han, fordi han må gjøre leksene sine.

E-sport

E-sport er dataspilling i organisert form. De som driver med e-sport, må holde seg i form for å kunne delta på et høyt nivå.

Det er ikke mye fysisk bevegelse i e-sport. Er det da en idrett? Idretter som dart og biljard krever heller ikke mye bevegelse. Eller hva med styrkeløft?

Idrett handler om konkurranse, og målet er som regel å vinne. Gjelder ikke dette også for e-sport?

Visste du at …?

E-sport er størst i Asia? Nesten 400 millioner mennesker så på e-sport i 2016.

På noen norske videregående skoler er det innført egne e-sport-linjer.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Et team spiller på E-sport

Spillavhengighet

Dataspill kan gjøre deg avhengig. Det kan være veldig vanskelig å slutte med dataspill.

Faresignaler:

 • Frustrasjon og sinne mot foreldre
 • Aggressiv reaksjon hvis man taper
 • Fravær fra skolen
 • Får for lite søvn og dårlig hygiene
 • Bruker stadig mer tid på spilling
 • Sitter mye alene
 • Dårlig kosthold, stort forbruk av energidrikker
Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
En gutt som sitter å spiller mens det ser ut som han holder på å sovne

Da vet du en god del om gaming, men hvordan har dataspillene utviklet seg?

Et eksempel på hva du kan gjøre med et av tidenes mest populære dataspill – Minecraft.

Kilder:

Bilde- og videorettigheter:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Yvonnekarate – YouTube
  8. NRKbeta – YouTube