Muisteliijat luothiin myyttii

Met ihmiset oon muistelheet toinen toisele muisteluksii kiini siitä asti ko kehitimmä kielen. Ensimäiset ihmiset jajethiin kokemuksii ja tiettoo leirinuotion ympärillä. Aijan myöten met aloima fantaseeraamhaan, viihtyttämhään ja pölättämhään.

Muistelusten kautta opastuimma toishiin ihmishiin ja kulttuurhiin ja saima yksinkertaissii selityksii luononfenomeeniile ja suurile mysteeriile. Pikku hiljaa muistelukset levithiin ja alethiin muuttumhaan ja kassuumhaan.

Muisteluksista tuli ushein toelisuutta kummalisemppii ja kammottaavamppii ko niitä muistelthiin etheenkäsin.

Het kekkä kuulthiin nämät muistelukset ensimäistä kerttaa uskothiin ette muistelukset olthiin totta ja kojetut assiit. Muisteluksesta oli tullu myytti.

Jos sie olet ollu myötä viskutteluleikissä, tiät ette setninki tahi sana saattaa muuttuut paljon sillä vällii ko sana kulkkee ensimäiseltä viimiselle persoonalle. Jokhainen kuka kuulee setningin saattaa kuula vähäsen väärin ja muistelee sitte etheenkäsin sen minkä se luulee kuulheensa.

Ei se niin kummaa ole ette muistelus saattaa eistyyt pitkän aijan myöten ja maanrajjoin yli.

Meilä oon kans tendensi muistela liikkaa ja tehä muisteluksista pikkuisen jännittäävämppii ko mitä net oikkeesti olthiin. Meilä oon halu ette kuunteliijat kuunteleevat kunnola ja tavalista jännittynheempinnä.

Forrige avsnitt

1 / 5

Neste avsnitt
Huleboere rundt leirbålet
Huleboere rundt leirbålet

Leirinuotiolta filmiksi

Kaikila kulttuuriila oon ittensä myyttiset muistelukset.

Kreikkalaiset kirjoitethiin minotauriista labyrintiissa ja sireeniistä mikkä houkutelthiin merenkävviijöitä kuolemhaan.

Viikingit muistelthiin trolliin ja halttiitten ympäri ko net juothiin mjööttii.

Merimiehet pöläthiin Krakenii ja muita merimonsterii.

Myyttissii eläviitä ja merimonsterii pi’ethään ushein tääpälisessä filmi-industriissa. Sitä tehhään filmii vampyyriitten, ihmishukkiin, draakkiin, yksisarvisten ja kemppiin ympäri.

 

Ajattele vaikka fantasii-genren menestyksii niin ko Harry Potter, Sormusten herra ja Game of Thrones. 

 

Näitten välilä oon kuitenki suuri ero varhaisemphiin myytthiin: Tääpänä met tiämä ette tämä oon puhasta fantasiita.

 

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Enhjørning
Enhjørning

Kraken

Kraken saattoi kiettoot ittensä tentakkelit laivan ympäri, murskata sen palaisiksi ja nielaista koko miehistön kerrala. Merimiehet arkutethiin tätä monsterii ja se essiintyi pohjaismaisissa kirjoituksissa ensi kerttaa nuoin vuona 1180. Merimiehet muistelthiin muisteluksen joka haminassa, ja kohta monsterii arkutethiin kaikila mailman merilä.

Tuntematon meri oli mystikin lähet ensimäisile merenkulkkiijoile. Toennäköisesti merimiehet olthiin nähnheet hirmu ison pläkkikalan ja net kaunistelthiin muistelusta pelon avula. Ja näin monsterin luothiin.

 

Kentaurit

Kentaurit oon kreikkalaisen mytologiin olenot joila oon puoliksi ihmisen ja puoliksi hevoisen kroppi.

Hevoiset kesytethiin vasta nuoin 8000 vuotta aikkaa. Arvelhaan ette myytti kentauriista perustuu rattastaavhiin sotilhaissiin kekkä käythiin kulttuuriitten pääle mikkä ei olheet koskhaan nähnheet hevoissii.

Oon häytyny olla sokki jouttuut tuntemattoman elläimen hyökkäyksen kohtheeksi. Näky hevoisesesta ja rattastaajasta oon varmasti sekoittunnu toinen toisheen puoli-ihmiseksi monsteriksi.

Kentaur

Ihmishukat

Ihmishukasta oon olemassa paljon erilaissii myyttii. Jokku muututhiin kokonhansa hukaksi ja toiset olthiin puoliksi hukkii ja puoliksi ihmissii.

Joissaki muisteluksissa miehet muututhiin hukiksi rangaistuksena rikolisista tevoista.

Jokku noijuthiin, mutta net saatethiin päästä entiselle ittele jos net ei syönheet liikkaa ihmislihhaa.

Ihmiset oon aina pölänheet hukkaa koska se oon petoelävä.

Usheet muistelukset ihmishukan hyökkäysten ympäri oon saanheet alun keskiaijan seeriämurhaajista ja ihmissyöjistä. Oli helpompi hyväksyyt tämmöiset epäinhimilliset tevot jos murhaajat kuvvailthiin monsteriiksi.

Uhriin revityt ja veriset vaattheet olthiin kans myötä vahvistamassa myyttii ihmishukasta.

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt

Vampyyrit

Lähes kaikissa kulttuuriissa oon oma muistelus demoonista tahi hengestä mikä juopi ellääviitten vertä tahi syöpi niitten lihhaa.

Myytti näistä vampyyriistä oon ollu olemassa usheitten tuhanssiitten vuossiin aijan. Mutta se kappee, aurinkkoo arkuttaava verenimmiijä mikä essiinttyy tämänpäivän filmiissä ilmestyi vasta 1700-luvula.

Siihen aikhaan usko vampyyrhiin lissäintyi ja tämä johti siihen ette niitten ruumhiit naulithiin kiini lyömälä rautaseiphään syämen läpi. Tämä esti vampyyriitä nousemasta hauasta.

 

Myytti vampyyriitten ulkonävöstä saattaa liittyyt veritauthiin porfyri. Usheet tätä tauttii sairastaavat ei kestä auringonnäkköö, niitten kasvoissa kassuu enämen karvaa ja ikenet pörräänttyyvät niin ette nuskahamphaat näyttäävät suuremilta.

 

Piian ihmissii joila oli tämä tauti eppäilthiin vampyyriiksi?

Forrige avsnitt

1 / 2

Neste avsnitt
Vampyr
Vampyr

Myyttiset monsterit kaikista kontinentista

CHUPACABRA | AMERIKKA

 

Chupacabra tarkoittaa keituri-immiijää spanskaksi. Se oon saanu nimen sillä se juopi keituriitten vertä. Oon väitetty ette Chupacabran nähthiin Puerto Ricossa vuona 1995.

YKUR | EUROOPPA

Ykur oon majesteettinen, harmaaja hevoinen Islanista. Ko rattastat sillä, se freistaa hukuttaat sinun. Sen kaviot oon kääntynheet väärin päin ja näin se eroittuu tavalisesta hevoisesta.

ADZE | AFRIKKA

Tämä afrikkalainen vampyyri oon tulikärpäsen haamussa ko se oon vaphaana, mutta fangitettuna se oon ihmisen haamussa. Ihmisennä se saattaa ottaat ihmissii ittensä valthaan.

 

Adzenin halthuunottamii ihmissii pi’ethiin heksoina.

 

Tulikärpäsennä se saattaa ryömiit avvaimenreikkiin läpi ja immeet vertä nukkuuvista ihmisistä.

MANTICHORA | AASIA

Mantichora oon olento jolla oon ihmispää, jalopeuran kroppi ja skorpioonin häntä. Se nielaissee saalhiin kokonhaisena ja sillä oon kolme hammasrivvii.

BUNYIP | AUSTRALIA

Oon sanottu ette tämä monsteri hiiviskellee rämmeissä, jovissa ja muissa vesistöissä. Tästä monsterista oon usheita eri kuvvauksii. Se muistuttaa muun myötä hirmuisen issoo meritähtee.

 

Mutta entä kontinentti Antarktikka? Oonko sielä myyttissii monsteriita?

Forrige avsnitt

1 / 5

Neste avsnitt
Chupacabra
Chupacabra

Lähtheet:

 • Årets begivenheter innen historie og vitenskap (2021)
  Orage Forlag AS

 

Kuvat ja videot:

  1. Getty Images
  2. Getty Images
  3. Getty Images
  4. Getty Images
  5. Getty Images
  6. Getty Images
  7. Getty Images