Blir vi asosiale av sosiale medium?

Du har sikkert høyrt kritikken mot sosiale medium før. Dei er tidstjuvar, invaderande og forvirrande. Dei øydelegg privatlivet ditt, og så vidare. Men kan dei faktisk gjera oss asosiale? Held den påstanden vatn?

Alle i en vennegjeng står ute mot en vegg og ser på hver sin smarttelefon

Sosial samhandling

Kva meiner vi med sosiale nettverk og samhandling? Sosial samhandling, både på nett og ansikt til ansikt, har stor effekt på korleis vi tenker og lærer. Korleis reagerer hjernen når vi er i grupper eller er med i eit nettverk?

Forsking viser auka aktivitet i hjernen når personar er ein del av ei gruppe. Auken skjer når vi tenker på oss sjølve, identiteten vår og er medvitne om kven vi føler tilhøyrsle til. Dette tyder på at dei sosiale samhandlingane våre utviklar identiteten vår. Vi treng sosial kontakt.

For mykje sosial samhandling er ikkje bra. Det er slitsamt alltid å vera sosial. Å involvera seg i andre personar krev mykje arbeid for hjernen. Vi treng difor både sosial kontakt og aleinetid.

Men klarer vi å ta pauser når vi alltid er tilgjengelege?

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Tenåringsgjeng og sosiale medier
Tenåringsgjeng og sosiale medier

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!