Den industrielle revolusjonen

På 1700-talet levde mange av jordbruk og handverk. I mange land var det befolkningsvekst. Det vart derfor behov for meir mat og billige klede. Dei fleste laga kleda sine heime, men dette tok lang tid og kravde mykje arbeidskraft.

Maskinar gjorde jobben raskare

I England vart det funne opp maskinar for å produsere klede på ein raskare måte. No vart stoff og tøy òg billigare å kjøpe. Den mest kjende spinnemaskinen vart kalla “Spinning Jenny”.

Klassedelt samfunn

Overgangen frå handkraft til maskiner blir kalla den industrielle revolusjonen. Det var ei veldig stor forandring for alle. Noko som viste seg i det klassedelte samfunnet. Folk vart delte inn i ulike klassar. Dei fattige, middelklassen og dei aller rikaste. Forskjellen mellom dei ulike klassane var enorme.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Mørk røyk kommer fra pipene på en gammel fabrikk
Mørk røyk kommer fra pipene på en gammel fabrikk

Folk flyttar til byane

Det vart bygd spinne- og vevefabrikkar i byane. Mange flytta frå landsbygda til byane for å finne seg jobb. Byane voks raskt. Det blir kalla  urbanisering.

Engelskmennene tente mykje pengar på handel med utlandet. Det var fordi dei kunne lage stoff og tøy raskare og billigare enn før.

Innsiden av en gammel spinnefabrikk fra 1880
Rustrød teglsteinsvegg
Rustrød teglsteinsvegg

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!