Den industrielle revolusjonen

På 1700-tallet levde mange av jordbruk og håndverk. I mange land var det befolkningsvekst. Det ble derfor behov for mer mat og billige klær. De fleste laget klærne sine hjemme, men dette tok lang tid og krevde mye arbeidskraft.

Maskiner gjorde jobben raskere

I England ble det funnet opp maskiner for å produsere klær på en raskere måte. Nå ble stoffer og tøy også billigere å kjøpe. Den mest kjente spinnemaskinen ble kalt “Spinning Jenny”.

Klassedelt samfunn

Overgangen fra håndkraft til maskiner kalles den industrielle revolusjon. Det ble en veldig stor forandring for alle. Noe som viste seg i det klassedelte samfunnet. Folk ble delt inn i ulike klasser. De fattige, mellomklassen og de aller rikeste. Forskjellen mellom de ulike klassene var enorme.

Forrige avsnitt

1 / 3

Neste avsnitt
Mørk røyk kommer fra pipene på en gammel fabrikk
Mørk røyk kommer fra pipene på en gammel fabrikk

Folk flytter til byene

Det ble bygd spinne- og vevefabrikker i byene. Mange flyttet fra landsbygda til byene for å finne seg jobb. Byene vokste raskt. Det kalles urbanisering.

Engelskmennene tjente mye penger på handel med utlandet. Det var fordi de kunne lage stoffer og tøy raskere og billigere enn før.

Innsiden av en gammel spinnefabrikk fra 1880
Rustrød teglsteinsvegg
Rustrød teglsteinsvegg

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!