Slik fungerer valet

Mandag 13. september 2021 er det stortingsvalg i Norge. Hvordan fungerer et valg, og hvorfor er det så viktig at vi bruker stemmeretten vår? Kunne ikke de med flest penger, og høyest stemme, bare styre landet? Hvordan vet vi at et demokratisk valg blir riktig gjennomført? Og hva er egentlig sperregrense?

Accessibility icon Slik fungerer valet

Livet består av val 

Du må ta val heile livet. Kva vil du ha på brødskiva? Kva for ein film skal vi sjå? Nokre val har berre med deg å gjere. Andre val kan bety noko for heile landet. Det er det som gjer stortingsval og kommuneval så viktige.

Et par sko som står på asfalt med piler i ulike retninger
Et par sko som står på asfalt med piler i ulike retninger

Kva er eit stortingsval? 

Demokrati 

I Noreg har vi demokrati. Det betyr at det er folket som bestemmer. Alle norske statsborgarar over 18 år har stemmerett og kan stemme ved stortingsvalet. Ei stemme i denne samanhengen er å støtte eit politisk parti under eit val. Kvar person har éi stemme.  

Stortingsrepresentantar 

Det er talet på stemmer som avgjer kva for parti som skal sitje på Stortinget. Dei som sit der, kallar vi stortingsrepresentantar. Dei skal representere partiet sitt, men også staden dei kjem frå. Stortinget er det styrande organet for heile Noreg. Det er 169 plassar på Stortinget.

Val kvart fjerde år 

Vi har stortingsval kvart fjerde år, og i 2021 er valdagen måndag 13. september. 

Kommunestyre- og fylkestingsval

I tillegg til stortingsvalet har vi kommunestyre- og fylkestingsval. Dette er val som avgjer kven som skal bestemme i kommunane og fylka i Noreg. Dette valet går også føre seg kvart fjerde år, men ikkje på same tid som stortingsvalet.

Forrige avsnitt

1 / 4

Neste avsnitt
Bilde av Stortinget om kvelden
Bilde av Stortinget om kvelden

Ønsker du å lese hele artikkelen?

Ved å logge inn får du full tilgang til artikkelen, samt Lærerrommet med engasjerende læringsstier og oppgaver du kan bruke i undervisningen.

Logg inn med Feide

Ønsker du å prøve ut fullversjonen av Skolerom?
Kontakt oss her!