Bli kjenD med …

Stegosaurus

Ein kjempe med diamantforma beinplater på ryggen og eit lite hovud.

Stegosaurus
Lys bakgrunn av stein
Lys bakgrunn av stein

Utsjånad

Denne kjempa kunne bli ni meter lang og vege tre tonn. Han gjekk på fire bein, hadde eit lite hovud med nebbaktig munn og kjevar med små tenner.

Langs ryggen var det festa ei dobbel rad med store, diamantforma beinplater. På den kraftige halen hadde han fire store piggar til å forsvare seg med.

Stegosaurus
Stegosaurus

Forsking

Det er funne over 80 individ av Stegosaurus. Han er ein av få dinosaurar der eitt av funna er komplett. Derfor har han vorte brukt til mykje forsking på kroppsbygging hos dinosaurar, utrekningar om totalvekt og plassering av musklar.

Stegosaurus skjelett
Stegosaurus skjelett

Kjelder:

Bilde- og videorettar:

    1. Getty Images
    2. Getty Images
    3. Getty Images
Close Icon

Loading...