Rettferdighetens statue foran blå himmel

DEMOKRATI

5.–7. trinn

Samfunnsfag er et sentralt fag for at elevene skal bli deltakende, engasjerte og kritisk tenkende medborgere. Da er det nødvendig at de forstår hvordan samfunnet fungerer, og hvordan de selv kan være aktive deltakere. Makt har blitt utøvd på ulike måter gjennom historien, og her ser vi særlig på hvordan historien peker fram mot demokratiet vi har i Norge i dag – og hvilke prinsipper som ligger til grunn for denne styreformen.

Ta en titt på våre læringsstier om demokrati!

Offisielt bilde av Deres Majesteter Kongen og Dronningen, Deres Kongelige Høyheter Kronprinsen og Kronprinsessen. Kongen og Kronprinsen i uniform, og Dronningen og Kronprinsessen i gallakjoler.

Ulike former for demokrati

I denne læringsstien skal du gjøre rede for ulike former for styresett og variasjoner av demokrati og utforske de største forskjellene mellom det norske folkestyret og demokratier andre steder i verden.

Streikende på en fabrikk ser opp på sjefene som står i en trapp over dem.

Streik og lønnsoppgjør

I denne stien skal du bli kjent med hva streik og lønnsoppgjør er.

AI-generert bilde av kamper fra gatene i Paris.

Demokratiets historie

En læringssti om demokratiets historie og hva det betyr for deg og meg.

Husk å logge inn med Feide for å komme inn i læringsstiene.