Et multikjønnsikon på blå bakgrunn

Identitet, seksualitet og sosialisering

5.–7. trinn

Elevene skal utvikle sin egen identitet, og forstå at mennesker har behov for å være deltakere i ulike fellesskap. I dag er det stor variasjon i identiteter, seksuell orientering og kjønnsuttrykk – som vi må møte med toleranse og respekt, samtidig som vi finner vår «plass». Det er derfor viktig at elevene blir bevisste både sine egne og andres grenser følelser, kropp, kjønn og seksualitet og ha strategier for hva de kan gjøre om grensene blir brutt.

Ta en titt på våre læringsstier om identitet, seksualitet og sosialisering!

Her vil det snart komme mer innhold!

Psykt deg – Krangling

Indre reise: Si «ja» til «nei»!

I denne læringsstien skal du få lære mer om at det er lov å si nei – også til venner. Stien er en del av Psykt deg-serien til Skolerom.

Psykt deg – Du er hva du sier du er

Indre reise: Å være sin egen bestevenn!

Er du din egen bestevenn, eller er du din egen fiende? Hva du tenker om deg selv har stor betydning! Stien er en del av Psykt deg-serien til Skolerom.

Husk å logge inn med Feide for å komme inn i læringsstiene.