Verdenskart laget av nåler og tråder på en lys bakgrunn

INTERNASJONALT SAMARBEID

5.–7. trinn

Elevene blir her introdusert for ulike typer internasjonale samarbeid, som FN, EU og NATO. Mange av utfordringene som er i verden kan ikke løses av en nasjon alene, og vi må derfor jobbe sammen om å løse dem. Globalt ansvar er derfor et hovedstikkord for dette temaet.

Ta en titt på våre læringsstier om internasjonalt samarbeid!

Her vil det snart komme mer innhold!

Papirfigurer som ligger på et bord i en sirkel rundt en jordklode.

Hva er menneske-
rettighetene?

I denne læringsstien skal elevene bli kjent med hva menneskerettighetene er, og hva de går ut på. De skal bli kjent med hvorfor de ble opprettet, og reflektere over behovet for menneskerettigheter.

Barnehagebarn som vifter med FN-flagg

Samarbeid mellom land – FN

I denne læringsstien skal vi se på hvordan land samarbeider om å løse globale utfordringer, og bli bedre kjent med FN.

Tyrkiske soldater under en Nato-øvelse

Samarbeid mellom land – NATO

Her skal du bli bedre kjent med organisasjonen NATO.

EU

Samarbeid mellom land – EU

I denne læringsstien skal du bli bedre kjent med EU – Den europeiske union.

Husk å logge inn med Feide for å komme inn i læringsstiene.