Jente ser skeptisk ned mens hun holder seg på haken

KILDEKRITIKK

5.–7. trinn

Vi lever i et informasjonssamfunn, og det er ikke alltid enkelt å vite hva som er sant og hva som er galt i det vi får presentert. Både voksne og barn lar seg lure og påvirkes av det vi leser og ser på nett. Elevene må derfor øves opp i kildekritisk tenking, På mellomtrinnet har vi fokus på enkel kildekritikk og «sunn fornuft».

Ta en titt på våre læringsstier om kildekritikk!

Fake News-logo

Jakten på sannheten

I denne læringsstien er det i all hovedsak kritisk tenkning som er læringsmålet. Elevene skal øve seg på å være kritisk til tekster og argumenter og undersøke ulike kilder med et kritisk blikk

Utropstegn på en papp-snakkeboble på hvit bakgrunn

Fakta, mening eller reklame på nett

I denne stien skal du bli kjent med fakta, meninger og reklame. Du skal også undersøke om man kan stole på overskrifter og bilder.

Runde emojiansikter i form av smilefjes med ulikt humør

Forskning i samfunnsfag

Denne læringsstien hjelper deg med hvordan du kan forske på ulike ting i samfunnet. I tillegg skal du prøve deg som forsker!

En hånd holder en mobil og leser nyheter

Vær kildekritisk

I denne stien jobber elevene med hvorfor kildekritikk er viktig, og hvordan de selv kan være kildekritiske.

Husk å logge inn med Feide for å komme inn i læringsstiene.