En tanks som skyter ut rosa blomster. Stilisert motiv på blå-grønn bakgrunn.

KRIG OG KONFLIKTER

5.–7. trinn

Elevene må lære om hvorfor krig og konflikter oppstår – fra helt lokale konflikter til verdensomspennende kriger. Gjennom å få kunnskap om årsaksforholdene kan elevene lettere diskutere hvordan man kan håndtere krig og konflikt. Vi ser også på hvordan dagens krigføring skiller seg fra det vi har sett tidligere i historien, og hva som har utløst disse krigene basert på den historiske konteksten disse oppstod i.

Ta en titt på våre læringsstier om krig og konflikter!

Den norske kongefamilien på kaia i Oslo 7. juni 1945.

Norge under andre verdenskrig

I læringsstien skal du arbeide med fakta, men også diskutere spørsmål knyttet til 2. verdenskrig i Norge.

Fra slavehandel til «Black Lives Matter»

I denne læringsstien skal du utforske bakgrunnen til konflikten mellom svarte og hvite i Amerika, og gjøre rede for hvordan kampen for like rettigheter har foregått gjennom årene.

AI-generert bilde av kamper fra gatene i Paris.

Demokratiets historie

En læringssti om demokratiets historie og hva det betyr for deg og meg.

Husk å logge inn med Feide for å komme inn i læringsstiene.