En stor gruppe mennesker som står i formasjon slik at de former flere hender

MENNESKERETTIGHETER,
MANGFOLD OG
INKLUDERING

5.–7. trinn

Norge har utviklet seg til et multikulturelt samfunn, og vi må arbeide for å bevare mangfold og sikre at alle blir inkludert. Verdier som toleranse, likeverd og respekt står sentralt. Det handler om å gi kunnskap for å svekke fremmedfrykten, og se mulighetene som ligger i at vi har mange ulike kulturer. På verdensbasis er det fortsatt mange mennesker som lever i samfunn hvor menneskerettighetene ikke blir ivaretatt, og elevene trenger å forstå hvorfor menneskerettighetene er viktige og hvordan vi kan jobbe aktivt for at disse blir fulgt.

Ta en titt på våre læringsstier om menneskerettigheter, mangfold og inkludering!

Papirfigurer som ligger på et bord i en sirkel rundt en jordklode.

Hva er menneske-
rettigheter?

I denne læringsstien skal du bli kjent med hva menneskerettighetene er, og hva de går ut på. Du skal bli kjent med hvorfor de ble opprettet, og reflektere over behovet for menneskerettigheter.

Samisk person leier et regnsdyr over et snøkledd landskap

Hvilke rettigheter har urfolk og nasjonale minoriteter?

I denne læringsstien skal du bli kjent med hvilke rettigheter urfolk og nasjonale minoriteter har i Norge i dag. Du skal reflektere rundt behovet for slike rettigheter og bli bedre kjent med en av rettighetene.

person med engel som en skygge og djevel som en annen

Etiske dilemma – vanskelige valg

I denne læringsstien skal du vurdere ulike etiske dilemma og argumentere for dine valg.

Husk å logge inn med Feide for å komme inn i læringsstiene.