Snødekt landskap generert av kunstig intelligens

URFOLK OG NASJONALE

MINORITETER

5.–7. trinn

Elevene trenger å forstå majoritets- og minoritetsperspektiver, og særlig samisk kultur og samfunnsliv. Da styrkes forståelsen av samfunnet de lever i og elevens forståelse av seg selv. Gjennom å se med «historiske briller» vil elevene vil lære om hvordan vi tidligere har behandlet urfolk og minoriteter, og hvorfor vi i dag har et helt annet syn på dette enn før i tiden.

Ta en titt på våre læringsstier om urfolk og nasjonale minoriteter!

Samisk person leier et regnsdyr over et snøkledd landskap

Hvilke rettigheter har urfolk og nasjonale minoriteter?

I denne læringsstien skal du bli kjent med hvilke rettigheter urfolk og nasjonale minoriteter har i Norge i dag. Du skal reflektere rundt behovet for slike rettigheter og bli bedre kjent med en av rettighetene.

Bilde fra 1800-tallet av samer i Norge

Samenes historie

En læringssti som i korte trekk tar deg gjennom samenes historie.

Hva er egentlig joik?

Samenes joik er en viktig kulturarv. Men hva er egentlig joik? Utforsk joikens betydning gjennom denne læringsstien.

Husk å logge inn med Feide for å komme inn i læringsstiene.