Ung jente holder papir og penn med briller på en lilla bakgrunn.

UTDANNING, ARBEIDSLIV OG ØKONOMI

5.–7. trinn

På mellomtrinnet er det lite fokus på arbeidsliv, men elevene introduseres for viktigheten av utdanning og hvorfor man ser på utdanning som et viktig middel for å redusere fattigdom i verden. Elevene introduseres for personlig økonomi, og skal reflektere over hvordan vårt forbruk påvirkes av reklame, venner og andre. Økonomi påvirker også unge, og vi ser at også barnefattigdom øker i Norge.

Ta en titt på våre læringsstier om utdanning, arbeidsliv og økonomi!

Streikende på en fabrikk ser opp på sjefene som står i en trapp over dem.

Streik og lønnsoppgjør

I denne stien skal du bli kjent med hva streik og lønnsoppgjør er.

Kastet og råttent matavfall

Kampen mot matsvinn

I denne læringsstien skal du lese om og reflektere over hvorfor vi kaster mye mat i Norge. Du vil også lære noe om holdbarhetsdato på matvarer.

Smed i arbeid

Hva levde vi av i Norge før i tiden?

En læringssti om de første som bosatte seg i Norge og hvordan utviklingen i Norge førte til slik vi har det i dag.

Husk å logge inn med Feide for å komme inn i læringsstiene.