En søppelhaug på en mørk bakgrunn, belyst i studio. 3D render.

Bærekraftig utvikling

8.—10. trinn

Bærekraftig utvikling er et stort og viktig tema fordi det handler om jordas framtid. Elevene vil arbeide med de tre områdene klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Forbrukersamfunn, bruk-og-kast, forurensing og globale klimaendringer er noen stikkord. Elevene skal lære at den enkeltes forbruk har betydning globalt, og at disse utfordringene ikke tar hensyn til landegrensene.

Lyspære med et blad som vokser inni

Miljø

Ta en titt på våre læringsstier om miljøaspektet innen bærekraftig utvikling!

Bærekraftig utvikling

Godværsskyer eller uværsskyer?

I denne stien skal du lære om hva lagring i skyen er, og hvordan det foregår. Du skal utforske fordeler og ulemper ved skylagring og komme med forslag til hvordan du kan få til mer bærekraftig bruk av skyen.

Vindmøllepark iver en grønn eng.

Økt levestandard gir energiutfordringer

Denne læringsstien tar for seg ulike former for energi, både i dag og i fremtiden. Hvilke utfordringer står vi overfor når et land plutselig får en stor middelklasse som har helt andre energibehov enn tidligere?

Bil som står og ruster bort i skogen.

Hva skjer med bilene når de dør?

Dette er en læringssti om som handler om hva som skjer med biler når de ikke lenger kan kjøre på veiene.

Mange skiver av appelsin

En appell for appelsinen!

I denne læringsstien skal elevene både arbeide med retorikk i norskfaget og med bærekraft i samfunnsfag.

Soloppgang Taj Mahal

Villmark: Jorda rundt på 60 minutter

I denne læringsstien skal vi utforske noen spennende steder på jorda – og kanskje drømme oss litt bort til steder vi gjerne skulle ha besøkt.

Villmark: Reis til skogen

I denne læringsstien skal elevene få lære mer om regnskogen og hvilke trusler regnskogene står overfor.

Salamander

INSPIRIA: Klarer vi oss uten dyrene?

 I denne læringsstien skal elevene reflektere over hvorfor det er viktig å ta vare på dyrene. Samtidig skal de reflektere over hvor avhengig vi har blitt av eldgamle rester av alger, planter og dyr. Sagt med et annet ord: olje.

Vindmøller i bakgrunnen og en mann med hjelm som holder en laptop ved siden av et stort solcellepanel.

INSPIRIA: Lagring av energi og ladepark

I denne læringsstien ser vi blant annet nærmere på energi, energilagring og elbiler. I en film der vi får møte Eirik og PK får vi også se på Inspirias ladepark og være med dem på challenge!

Solcellepanel på et tak på Manhatten i New York City, med Manhatten skyline i bakgrunnen.

INSPIRIA: Fornybar energi

Denne læringsstien tar for seg de tre fornybare energikildene solenergi, vannenergi og vindenergi. Her skal du både få se noen videoer, gjøre noen oppgaver og kanskje gi eller få en liten challenge!

En hånd holder en lysende lyspære omkranset av et blad. Rundt lyspæren er det ulike ikoner for bærekraft.

Klimadagen: Matproduksjon og teknologi i jordbruket

Dette er en læringssti for elever som har deltatt på Klimadagen på Inspiria. I denne læringsstien får du lese om økoteknologi, femtidsmat og grønnvasking. I tillegg er det oppgaver som utfordrer deg til å tenke på hvordan matproduksjon og jordbruket kan se ut i fremtiden.

Et barn armer som holder rundt et tre. Et hjerte av mose er på midten av treet.

Klimadagen: Bærekraft i landbruket

Dette er en læringssti for lanbruksskole-elever som har vært på Klimadagen på Inspiria. I denne læringsstien kan du lese om global oppvarming, om bærekraft og ekstremvær. I tillegg får du prøve deg på både praktiske og teoretiske refleksjonsoppgaver som omhandler de overnevnte temaene innen landbruk.

Husk å logge inn med Feide for å komme inn i læringsstiene.

En lyspære full av mynter.

Økonomi

Ta en titt på våre læringsstier om økonomiaspektet innen bærekraftig utvikling!

Et hav av gamle datamaskiner i form av el-avfall på en søppelplass.

Trenger vi alt vi har?

En kort læringssti som stiller spørsmål ved om vi egentlig trenger alt vi har, og om det er bærekraftig å fortsette slik vi gjør nå.

Kampscene fra frigjøringskrigen i USA

Demokratiets historie

En læringssti om demokratiets historie og hva det betyr for deg og meg.

Ulike typer Ulstein X-bow

Den teknologiske utviklingen i Norge

Denne læringsstien tar for seg noen store teknologiske fremskritt i Norge som har endret måten vi lever på. Hvordan har bedrifter tilpasset seg utviklingen, og hvilke oppfinnelser har vært viktige for utviklingen?

Ung kvinne med hevet knyttneve i gatene under en streik, eller protest.

Fagforeningenes betydning

En læringssti som tar for seg ulike aspekter ved fagforeninger og fagforeningenes betydning.

Husk å logge inn med Feide for å komme inn i læringsstiene.

Lyspære med emoji-figurer i plast inni

Sosiale forhold

Ta en titt på våre læringsstier om det sosiale aspektet innen bærekraftig utvikling!

Barn padler kano

Fritidsaktiviteter til alle!

En læringssti som tar for seg sosial ulikhet og utenforskap og drøfter sammenhengen mellom disse.

Sparebøsser på rad over nordiske flagg

Den nordiske modellen

En læringssti om hva som skiller de nordiske landene fra resten av verden.

Norsk mann viser en arbeidsinnvandrer fra pakistan hvordan han skal måte en tennplugg.

Norge og innvandring

En læringssti som tar for seg de store endringene i Norge fra å være et jordbrukssamfunn til å bli et teknologisamfunn.

person med engel som en skygge og djevel som en annen

Etiske dilemma – vanskelige valg

I denne læringsstien skal elevene vurdere ulike etiske dilemma og argumentere for dine valg.

Hjelm til elsparkesykkel

SparkZ for ungdomstrinnet: Elsparkesykler i trafikkbildet

I denne læringsstien skal elevene reflektere over elsparkesyklenes rolle i trafikken og deres innvirkning i enkeltmenneskers liv og helse. De skal også vurdere hvilke tiltak som kan være nødvendige for å bedre sikkerheten for både elsparkesyklister og medtrafikanter i ditt nærmiljø.

En mann sparker ned en plate som vil føre til en destruktiv dominoeffekt.

Hva skjer ved lovbrudd?

Denne læringsstien tar for seg forskjellene mellom lover, regler og normer, og lar elevene drøfte konsekvenser rundt brudd på disse.

Husk å logge inn med Feide for å komme inn i læringsstiene.