DEMOKRATI

8.—10. trinn

Samfunnsfag er et sentralt fag for at elevene skal bli deltakende, engasjerte og kritisk tenkende medborgere. Da er det nødvendig at de forstår hvordan samfunnet fungerer, og hvordan de selv kan være aktive deltakere. Elevene må få innblikk i hvordan de gjennom digital deltakelse og samhandling påvirker form på og innhold i samfunnsdebatten. Gjennom dette skal de kunne beskrive det politiske systemet og velferdssamfunnet i Norge, og reflektere over sentrale utfordringer i samfunnet.

Ta en titt på våre læringsstier om demokrati!

Illustrasjon av en stor folkemengde.

Demokrati i fare!

Er dagens demokratier i fare? Får vi mer autoritære styreformer? Hva kan vi gjøre for å sikre reelle folkestyrer? Dette er noe av det du skal utforske i denne læringsstien.

Ung kvinne med hevet knyttneve i gatene under en streik, eller protest.

Fagforeningenes betydning

En læringssti som tar for seg ulike aspekter ved fagforeninger og fagforeningenes betydning.

Offisielt bilde av Deres Majesteter Kongen og Dronningen, Deres Kongelige Høyheter Kronprinsen og Kronprinsessen. Kongen og Kronprinsen i uniform, og Dronningen og Kronprinsessen i gallakjoler.

Ulike former for demokrati

I denne læringsstien skal elevene gjøre rede for ulike former for styresett og variasjoner av demokrati og utforske de største forskjellene mellom det norske folkestyret og demokratier andre steder i verden.

Sparebøsser på rad over nordiske flagg

Den nordiske modellen

En læringssti om hva som skiller de nordiske landene fra resten av verden.

Kampscene fra frigjøringskrigen i USA

Demokratiets historie

En læringssti om demokratiets historie og hva det betyr for deg og meg.

Husk å logge inn med Feide for å komme inn i læringsstiene.