KILDEKRITIKK

8.—10. trinn

Vi lever i et informasjonssamfunn, og blir presentert for både falske nyheter og ensidig informasjon. Det å opparbeide seg gode kildekritiske ferdigheter er derfor svært viktig. Kunnskap om hvordan algoritmer styrer vår informasjonstilgang er derfor en del av dette temaet. Elevene må bli i stand til å vurdere både kilden i seg selv og hva som blir presentert, slik at de kan trekke kvalifiserte slutninger rundt ulike tema. Det å lese kilder ut fra historisk kontekst er viktig for å forstå hvordan samtiden oppfattet virkeligheten, og hvordan dette fortsatt påvirker oss i dag.

Ta en titt på våre læringsstier om kildekritikk!

En hjerne bestående av ulike pusslespillbrikker i tre.

Hva er en samfunnsfaglig undersøkelse?

En læringssti om å forske innenfor samfunnsfaglige emner. Hvordan går du frem for å forske på noe, hvordan behandler du dataene, og hva kan du gjøre med resultatene?

Forstørrelsesglass på gul bakgrunn

Hordan ha et kildekritisk blikk?

I denne stien jobber elevene med hvorfor kildekritikk er viktig, og hvordan de selv kan være kildekritiske.

Fake News-logo

Jakten på sannheten

I denne læringsstien er det i all hovedsak kritisk tenkning som er læringsmålet. Elevene skal øve seg på å være kritisk til tekster og argumenter og undersøke ulike kilder med et kritisk blikk

Husk å logge inn med Feide for å komme inn i læringsstiene.