Eksplosjon bestående av glitter- og regnbuepulver

KRIG OG KONFLIKTER

8.—10. trinn

På ungdomstrinn skal elevene arbeide med å se årsaker og konsekvenser av terrorhandlinger og folkemord, og reflektere over hvordan ekstremisme kan forebygges. I dag foregår mye av krigføringen på digitale flater, og det kan ofte være vanskeligere å se hvem som er «fienden».

Ta en titt på våre læringsstier om krig og konflikter!

Den norske kongefamilien på kaia i Oslo 7. juni 1945.

Norge under andre verdenskrig

I læringsstien skal elevene arbeide med fakta, men også diskutere spørsmål knyttet til andre verdenskrig i Norge.

Et jødisk måltid med mat, toraen, vin, lys og en kipa med davidsstjernen på. Symboliserer sabbaten.

Jødeforfølgelse og holocaust

Spesielt i forbindelse med 2. verdenskrig har jødene blitt forfulgt, men fortsatt opplever de antisemittisme. Her skal elevene se på flere sider av jødeforfølgelsen og holocaust – fordi vi må lære av historien og ikke gjenta grusomme handlinger på nytt.

Vindmøllepark iver en grønn eng.

Økt levestandard gir energiutfordringer

Denne læringsstien tar for seg ulike former for energi, både i dag og i fremtiden. Hvilke utfordringer står vi overfor når et land plutselig får en stor middelklasse som har helt andre energibehov enn tidligere?

Illustrasjon av en stor folkemengde.

Demokrati i fare!

Er dagens demokratier i fare? Får vi mer autoritære styreformer? Hva kan vi gjøre for å sikre reelle folkestyrer? Dette er noe av det du skal utforske i denne læringsstien.

Dame sitter på mobilen mens hun kjører.

Teknologi på liv og død

En sti som tar for seg utfordringer og etiske problemstillinger knyttet til ny teknologi og levesett.

Når kulturer smelter sammen

En læringssti som tar for seg hva som skjer når ulike kulturer smelter sammen i et samfunn. Hvordan blir identitet, levesett og kulturuttrykk påvirket av dette?

Tegning av slaver som blir tvunget ombord på et skip.

Fra slavehandel til  «Black Lives Matter»

I denne læringsstien skal du utforske bakgrunnen til konflikten mellom svarte og hvite i Amerika, og gjøre rede for hvordan kampen for like rettigheter har foregått gjennom årene.

Kampscene fra frigjøringskrigen i USA

Demokratiets historie

En læringssti om demokratiets historie og hva det betyr for deg og meg.

En mann sparker ned en plate som vil føre til en destruktiv dominoeffekt.

Hva skjer ved lovbrudd?

Denne læringsstien tar for seg forskjellene mellom lover, regler og normer, og lar elevene drøfte konsekvenser rundt brudd på disse.

Husk å logge inn med Feide for å komme inn i læringsstiene.