En modell av ulike objekter som kan representere elementer som er relevant for utdanning og arbeidsliv.

Utdanning, arbeidsliv og økonomi

8.—10. trinn

Elevene skal gjennom faget se viktigheten av å få en utdanning, og hvilke ferdigheter man i dag anser som viktige på arbeidsmarkedet. Livslang læring er et stikkord. Elevene trenger også kunnskap om hvordan arbeidslivet fungerer med både plikter og rettigheter for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Gjennom faget skal elevene vurdere hvordan arbeid, inntekt og forbruk påvirker personlig økonomi, levestandard og livskvalitet.

Ta en titt på våre læringsstier om utdanning, arbeidsliv og økonomi!

Et hav av gamle datamaskiner i form av el-avfall på en søppelplass.

Trenger vi alt vi har?

En kort læringssti som stiller spørsmål ved om vi egentlig trenger alt vi har, og om det er bærekraftig å fortsette slik vi gjør nå.

Vindmøllepark iver en grønn eng.

Økt levestandard gir energiutfordringer

Denne læringsstien tar for seg ulike former for energi, både i dag og i fremtiden. Hvilke utfordringer står vi overfor når et land plutselig får en stor middelklasse som har helt andre energibehov enn tidligere?

Ulike typer Ulstein X-bow

Den teknologiske utviklingen i Norge

Denne læringsstien tar for seg noen store teknologiske fremskritt i Norge som har endret måten vi lever på. Hvordan har bedrifter tilpasset seg utviklingen, og hvilke oppfinnelser har vært viktige for utviklingen?

Ung kvinne med hevet knyttneve i gatene under en streik, eller protest.

Fagforeningenes betydning

En læringssti som tar for seg ulike aspekter ved fagforeninger og fagforeningenes betydning.

Sparebøsser på rad over nordiske flagg

Den nordiske modellen

En læringssti om hva som skiller de nordiske landene fra resten av verden.

Kastet og råttent matavfall

Kampen mot matsvinn

I denne læringsstien skal elevene lese om og reflektere over hvorfor vi kaster mye mat i Norge. De vil også lære noe om holdbarhetsdato på matvarer.

Streikende på en fabrikk ser opp på sjefene som står i en trapp over dem.

Streik og lønnsoppgjør

Her skal elevene lære mer om lønnsoppgjør og streik. Hva er å streike, og hvorfor oppstår det streiker?

Norsk mann viser en arbeidsinnvandrer fra pakistan hvordan han skal måte en tennplugg.

Norge og innvandring

En læringssti som tar for seg de store endringene i Norge fra å være et jordbrukssamfunn til å bli et teknologisamfunn.

Husk å logge inn med Feide for å komme inn i læringsstiene.